Main Menu
User Menu
Reklama

Prapor podpory nasaditelných sil [2020- ]

Host Nation Support Battalion

     
Název:
Name:
Prapor podpory nasaditelných sil
Originální název:
Original Name:
Prapor podpory nasaditelných sil
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2020
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Agentura logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Rakovník, Kasárny Milana Rastislava Štefánika

Velitel:
Commander:
01.01.2020-DD.MM.RRRR Jelínek, Vladimír (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-30.09.2021 Jelínek, Vladimír (Plukovník)
01.10.2021-DD.MM.RRRR Gubáš, Tomáš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2020-DD.MM.RRRR 1. rota podpory
01.01.2020-DD.MM.RRRR 2. rota podpory
01.01.2020-DD.MM.RRRR 3. rota podpory
01.01.2020-DD.MM.RRRR velitelská rota
01.01.2020-DD.MM.RRRR rota logistiky
01.01.2020-DD.MM.RRRR obvaziště
Poznámka:
Note:
VÚ 1841
Zdroje:
Sources:
www.alog.army.cz
www.acr.army.cz

URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-nasaditelnych-sil-2020-t239670#662688Verze : 1
MOD

Prapor podpory nasaditelných sil


Prapor podpory nasaditelných sil je přímo podřízeným útvarem Agentury logistiky určeným k logistickému zabezpečení v oblasti podpory hostitelskou zemí na území ČR a k logistickému zabezpečení vlastních a aliančních sil na území ČR i mimo něj. V roce 2016 vznikl v rakovnických kasárnách organizační prvek pro vytvoření 45. mechanizovaného praporu v podřízenosti 4. brigády rychlého nasazení, který se později přesunul pod 15. ženijní pluk. V roce 2018 pak přešel do podřízenosti Agentury logistiky jako Organizační prvek pro vytvoření praporu HNS/RSOM (Host Nation Support / Reception, Staging and Onward Movement) - dnešního Praporu podpory nasaditelných sil.


Struktura:


1. rota podpory
Hlavním úkolem 1. roty je poskytnout logistické zabezpečení pro podporu HNS. Úkolem je provozovat místo podpory konvojů na území ČR (přesunů techniky), kde bude poskytnuto ubytování, stravování, zdravotnické zabezpečení a hygiena pro vojáky. Místo bude sloužit i pro techniku parkování a doplnění PHM. Dalším úkolem bude zabezpečení parkování vozidel přepravujících munici a odsunutí neprovozuschopné techniky


2. rota podpory
Hlavním úkolem 2. roty podpory je zabezpečit místo podpory konvojů (Convoy Support Centre) na území ČR a v zahraničí ve prospěch jednotek NATO, EU a OSN, které poskytne projíždějícím konvojům možnost doplnit palivo u techniky. Součástí tohoto místa bude ubytování, stravování, hygiena a první pomoc pro vojáky přemisťujících se jednotek. Jednotka je dále schopná zabezpečit parkování techniky i s municí.


3. rota podpory
Provozuje místo pro shromáždění jednotek a materiálu (Staging Area). Zabezpečuje ubytování, stravování, hygienické zázemí a zdravotnické zabezpečení až pro 500 osob a pro 200 kusů techniky parkování a doplnění PHM denně. Úkol je obdobný jako u druhé roty. Navíc dokáže zmanipulovat materiál do 500 tun a to až 200 kusů kontejnerů.


Velitelská rota
Úkolem velitelské roty je zabezpečit potřeby běžného chodu štábu. Rota v poli buduje místo velení praporu a vyčleňuje své příslušníky k ochraně a obraně tohoto místa. Dále se stará o výstavbu a nezbytné ženijní úpravy pro shromaždiště poškozené techniky a polní muniční sklad. Rota disponuje spojovací četou, která je určená k zabezpečení spojení v rámci praporu. Četa mobilních kontrolních týmů je schopná koordinovat, řídit a sledovat dopravu v důležitých dopravních uzlech (železniční stanice, letiště, přístavy, hraniční přechody). Hlavní typy techniky: nákladní automobily s přívěsem, automobil biologického a chemického průzkumu, pracoviště R-7M1p.


Rota logistiky
Primárním úkolem roty logistiky je poskytovat logistické zabezpečení jednotkám praporu. Realizovat manipulaci, přepravu, dopravu a skladování všech druhů materiálu. Je schopná provádět údržbu a opravy techniky praporu. Stará se o vyproštění a odsun poškozené techniky. Rota zabezpečuje činnost a ochranu shromaždiště vojenské techniky a polního muničního skladu. Hlavní typy techniky: nákladní automobil s přívěsem, kontejnery, pojízdná dílna, tahač návěsů.


Obvaziště
Obvaziště bude zajišťovat základní zdravotnickou péči, budovat polní obvaziště, zabezpečovat prvotní odborné ošetření zraněných, třídit je a přesouvat z prostoru bojové činnosti. Dále zajišťuje odbornou zdravotnickou přípravu jednotlivců a specialistů CLS (Combat Life Saver). V současné době se obvaziště podílí např. na pravidelném testování vojáků z povolání útvaru. Dále zabezpečují střelby, KC z řidičské přípravy apod. Technika: Sanita, pojízdná ošetřovna a převazovna Další jednotkou podílející se na chodu praporu je tzv. prvek posádkové podpory, který zabezpečuje úkoly spojené s chodem posádkových zařízení a budov.


Zdroj:
www.alog.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-nasaditelnych-sil-2020-t239670#682082Verze : 0
MOD