Main Menu
User Menu

Rakovník

okr. Rakovník

     
Název:
Name:
Rakovník
Originální název:
Original Name:
Rakovník
Další názvy:
Other Names:
Rakonitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Rakovník
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°06'12.00"N 13°43'47.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Rakovník I
Rakovník II
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1252
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Děkanský kostel sv. Bartoloměje
Dřevěná zvonice
Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice
Kostel sv. Jiljí
Synagoga (Rabasova galerie)
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Dům plaských cisterciáků
Vysoká brána a Pražská brána
část městských hradeb
Hlavačov - zaniklý hrad
Mariánský sloup
socha sv. Vojtěcha
socha Panny Marie
tzv. kamenná panna (torzo smírčího kříže)
Lexova vila
Lechnýřovna
Muzea:
Museums:
Muzeum T. G. M.
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1931-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 301
301st Artillery Regiment
28.09.1936-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 4
Replacement Company of the 4th Bicycle Battalion
15.05.1938-25.09.1938
1. skupina
1st Group
26.09.1938-DD.09.1938
III. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 301, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 301st Regiment
26.09.1938-DD.09.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Headquarters of the 1st Heavy Artillery Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva Skupiny 1
Artillery Command of the 1st Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska Skupiny 1
Signal Command of the 1st Group
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska Skupiny 1
Engineer Command of the 1st Group
DD.09.1938-12.11.1938
Polní pošta 63
63rd Field Post Office
DD.10.1938-DD.10.1938
III. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 301, velitelství
Headquarters of the 3rd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 301st Regiment
DD.10.1938-DD.10.1938
Skupina těžkého dělostřelectva 1, velitelství
Headquarters of the 1st Heavy Artillery Group
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 1/2 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 2/2 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 3/2 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Polní rota 4/2 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 2nd Battalion
00.07.1940-DD.05.1944
Prapor 2
2nd Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Rakovník
Garrison Detachment Rakovník
00.07.1945-01.10.1945
1. těžká dělostřelecká brigáda
1st Heavy Artillery Brigade
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 303
303rd Artillery Regiment
DD.MM.1946-01.10.1947
5. dělostřelecká brigáda
5th Artillery Brigade
01.10.1947-01.11.1950
Automobilní prapor 12
12th Automobile Battalion
01.10.1947-DD.MM.1950
Dělostřelecký oddíl 301
301st Artillery Division
15.12.1950-15.07.1958
1. dělostřelecký pluk
1st Artillery Regiment
01.10.1951-01.11.1951
92. raketometný oddíl
92nd Rocket-Launcher Division
01.12.1951-01.09.1961
Muniční sklad Rakovník
Ammunition Store Rakovník
01.10.1958-01.09.1961
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
01.10.1958-31.12.1992
2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
01.09.1961-01.09.1966
1. průzkumná rota
1st Reconnaissance Company
01.09.1961-01.09.1969
10. sklad letecké munice
10th Store of Air Ammunition
01.09.1961-01.09.1978
81. cisternový prapor
81st Fuel Tank Battalion
01.09.1966-01.09.1969
1. průzkumný prapor
1st Reconnaissance Battalion
01.09.1969-01.10.1991
Pobočka 10. armádního skladu letecké munice
Branch of 10th Army Store of Air Ammunition
DD.10.1983-01.10.1991
10. armádní sklad leteckého technického materiálu
10th Army Store of Technical Material
31.12.1984-01.04.1992
6. cisternový prapor
6th Fuel Tank Battalion
01.10.1991-31.10.1992
10. sklad leteckého technického materiálu
10th Store of Technical Material
01.10.1991-DD.MM.1992
Pobočka 10. skladu letecké munice
Branch of 10th Store of Air Ammunition
01.01.1993-30.06.1994
2. tankový pluk
2nd Tank Regiment
01.07.1994-31.12.1996
73. záchranný pluk civilní ochrany
73rd Civil Defence Rescue Regiment
01.01.1997-31.03.2004
73. záchranná a výcviková základna
73rd Rescue and Training Base
01.04.2004-30.09.2008
154. záchranný prapor
154th Rescue Battalion
01.10.2008-31.12.2013
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.10.2008-30.11.2013
Samostatná záchranná rota Rakovník
Separate Rescue Company Rakovník
01.01.2020-DD.MM.RRRR
Prapor podpory nasaditelných sil
Deployable Force Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
4. automobilní prapor
4th Automobile Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovník
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#466941Verze : 0
MOD
Rakovník


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 11 078 obyvatel (z toho 10 856 osob národnosti československé a 126 národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
velitelství První skupiny (od května 1938),
náhradní rota Cyklistického praporu 4 (od září 1936),
Dělostřelecký pluk 301 (od září 1931).


Pro potřeby vojska byly v letech 1928-1931 postaveny Štefánikovy kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#176441Verze : 0
Socha K. H. Borovského
Rakovník - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#604078Verze : 0
Husovo náměstí
Rakovník - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#604079Verze : 0
Žižkovo náměstí
Rakovník - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#604080Verze : 0
Městské opevnění
Rakovník - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#604081Verze : 0
Sixtovo náměstí
Rakovník - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Rakovnik-t45123#604082Verze : 0