Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 3/4 /kulometná/ [1928-1938]

3rd Squadron of the 4th Dragoon Regiment /Machine-gun/

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 3/4 /kulometná/
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 3/4 /kulometná/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 4
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-15.09.1933 I. korouhev jezdeckého pluku 4
15.09.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk 4
01.01.1936-24.09.1938 Dragounský pluk 4
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-25.09.1938 Klatovy, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-4-kulometna-1928-1938-t50421#572669Verze : 1
MOD
Jezdecká eskadrona 3/4 /kulometná/ [1928-1936]


Eskadrona vznikla 1. května 1928 přejmenováním z Technické eskadrony jezdeckého pluku 4 [1920-1928]. Nacházela se v Klatovech, podléhala velitelství Jezdecké korouhve I/4 [1922-1936] a od září 1933 velitelství Jezdeckého pluku 4 [1920-1936].
Eskadrona byla 1. ledna 1936 přejmenována na Dragounskou eskadronu 3/4 /kulometnou/ [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-4-kulometna-1928-1938-t50421#193910Verze : 0
MOD