Main Menu
User Menu

Klatovy

okr. Klatovy

     
Název:
Name:
Klatovy
Originální název:
Original Name:
Klatovy
Další názvy:
Other Names:
Klattau
Glattovia
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Klatovy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°23'47.00"N 13°17'49.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Drslavice
Habartice
Kal
Beňovy
Čínov
Chaloupky
Klatovy I
Klatovy II
Klatovy III
Klatovy IV
Lažánky
Pihovice
Kosmáčov
Křištín
Kvaslice
Vítkovice
Kydliny
Luby
Otín
Sobětice
Dobrá Voda
Střziměř
Štěpánovice
Tajanov
Točník
Tupadly
Věckovice
Vícenice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1253
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Žitník, Jan
* 27.12.1875 
- Duchek, Jan
* 22.10.1940 
Žitník, Jan
† 01.11.1940
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/4
1st Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 2/4
2th Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.12.1924
Jezdecká eskadrona 3/4
3rd Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.07.1922
Jezdecká eskadrona 4/4
4th Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 4
4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.06.1922
Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 4
Machine-Gun Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.09.1933
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 4
Replacement Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.09.1933
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 4
Replacement Guidon of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.09.1933
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 4
Remont Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.10.1920-01.05.1928
Technická eskadrona jezdeckého pluku 4
Technical Squadron of the 4th Cavalry Regiment
01.03.1922-16.12.1933
I. korouhev jezdeckého pluku 4
1st Guidon of the 4th Cavalry Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 1/4
1st Field Squadron of the 4th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-24.09.1938
Polní eskadrona 2/4
2nd Field Squadron of the 4th Cavalry/Dragoon Regiment
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 3/4 /kulometná/
3rd Field Squadron of the 4th Cavalry Regiment /Machine-gun/
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 4
Auxiliary Squadron of the 4th Cavalry Regiment
16.12.1933-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 4
1st Guidon of the 4th Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 4
4th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 4
1st Guidon of the 4th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.10.1936
Náhradní eskadrona dragounského pluku 4
Replacement Squadron of the 4th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.10.1936
Náhradní korouhev dragounského pluku 4
Replacement Guidon of the 4th Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Polní eskadrona 4/4
4th Field Squadron of the 4th Cavalry/Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 4
Auxilliary Squadron of the 4th Dragoon Regiment
01.01.1936-DD.10.1936
Remontní eskadrona dragounského pluku 4
Remont Squadron of the 4th Dragoon Regiment
DD.10.1936-24.09.1938
II. korouhev dragounského pluku 4
2nd Guidon of the 4th Dragoon Regiment
26.03.1938-24.09.1938
Pěší pluk 35
35th Infantry Regiment
DD.04.1945-DD.05.1945
III. skupina Transportní eskadry 2
3rd Group of the 2nd Transport Wing
01.06.1945-01.10.1948
Pěší pluk 35
35th Infantry Regiment
01.09.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 61
61st Artillery Division
01.11.1946-01.06.1948
Jezdecká korouhev 2
2nd Cavalry Guidon
01.05.1948-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 1/260 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/
01.05.1948-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 2/260 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/
01.05.1948-01.12.1950
Dělostřelecká baterie 3/260 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/
01.05.1948-01.12.1950
Dělostřelecký oddíl 260
260th Artillery Division
01.05.1948-01.10.1949
Pěší prapor 25 /horský/
25th Infantry Battalion /Mountain/
01.10.1949-01.10.1950
Pěší pluk 23
23rd Infantry Regiment
01.10.1949-01.01.1951
Pěší pluk 25
25th Infantry Regiment
01.12.1950-01.11.1954
2. protitankový dělostřelecký oddíl
2nd Anti-Tank Artillery Division
01.01.1951-08.05.1955
10. dělostřelecký pluk
10th Artillery Regiment
01.01.1951-01.11.1954
25. pěší pluk
25th Infantry Regiment
01.11.1954-09.05.1955
25. střelecký pluk
25th Rifle Regiment
09.05.1955-01.10.1958
11. střelecký pluk
11th Rifle Regiment
09.05.1955-31.10.1991
8. dělostřelecký pluk
8th Artillery Regiment
01.10.1958-31.10.1991
11. motostřelecký pluk
11th Motor Rifle Regiment
01.10.1958-01.09.1961
2. prapor technického zabezpečení
2nd Technical Supply Battalion
01.09.1961-30.08.1963
6. zdravotnický oddíl
6th Medical Division
01.10.1961-01.09.1976
2. technické opravny
2nd Technical Workshop
01.09.1964-01.09.1974
2. vrtulníková letka
2nd Helicopter Squadron
01.09.1976-31.12.1992
2. prapor oprav techniky
2nd Hardware Service Battalion
31.10.1991-31.12.1992
2. dělostřelecký pluk
2nd Artillery Regiment
31.10.1991-31.12.1992
2. ženijní prapor
2nd Engineer Battalion
DD.MM.1991-31.10.1991
2. prapor chemické ochrany
2nd Chemical Defence Battalion
01.01.1993-31.12.1993
2. dělostřelecký pluk
2nd Artillery Regiment
01.01.1993-31.12.1993
2. prapor oprav techniky
2nd Hardware Service Battalion
01.01.1993-31.12.1993
2. rota chemické ochrany
2nd Chemical Defence Company
01.01.1993-DD.MM.RRRR
2. zdravotnický prapor
2nd Medical Battalion
01.01.1993-31.12.1993
2. ženijní prapor
2nd Engineer Battalion
01.01.1994-31.12.1999
2. prapor zabezpečení
2nd Support Battalion
01.01.2000-30.06.2004
2. prapor logistiky
2nd Logistic Battalion
01.07.2004-DD.MM.RRRR
142. prapor oprav
142nd Service Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Dragounský pluk č. 13
13th Dragoon Regiment
DD.MM.RRRR-01.01.1951
Dělostřelecký pluk 10
10th Artillery Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klatovy
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#466249Verze : 0
MOD
Klatovy (Klattau)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 14 089 obyvatel (z toho 13 442 osob národnosti československé, 447 osob národnosti německé, 35 osob národnosti ruské a 66 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Pěšího pluku 35 (od března 1938),
I. prapor Pěšího pluku 35 (od března 1938),
III. prapor Pěšího pluku 35 (od září 1935),
technická rota Pěšího pluku 35 (od února 1937),
rota doprovodných zbraní Pěšího pluku 35 (od února 1937),
Jezdecký pluk 4 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 4 (od ledna 1936),
Doplňovací okresní velitelství Klatovy (od července 1923).


Pro potřeby vojska sloužily Staré jezdecké kasárny, adaptované roku 1775 z bývalé jesuitské koleje, postavené v letech 1655-1666, Nové jezdecké kasárny, postavené roku 1893, a Machníkovy kasárny z let 1936-1938.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#174430Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství dragounského pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ženijní četa dragounského pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. division dragounského pluku č. 13
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní eskadrona dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství četnického oddělení č. 16
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#416211Verze : 0
MOD
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598726Verze : 0
Kostel sv. Vavřince
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598729Verze : 0
Městské opevnění
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598730Verze : 0
Černá věž
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598731Verze : 0
Radnice
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598734Verze : 0
Vlakové nádraží Klatovy
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598736Verze : 0
Náměstí Míru
Klatovy - Autorka fotografie: Zuzana Malachová

Autorka fotografie: Zuzana Malachová
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#598737Verze : 0
Kostel Narození Panny Marie


Trojlodní kostel, původně zřejmě rovněž trojlodní raněgotická bazilika z roku 1260. Přestavěn goticky na začátku 15. století a následně okolo roku 1550. Další barokní přestavba (spíš úprava) v 17. století. V období let 1898 až 1908 regotizován na základě návrhu Josefa Fanty.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
cs.wikipedia.org

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673751Verze : 0
Arciděkanství


Barokní patrová budova z počátku 18. století. V severní části budovy se nachází starší gotický sklep - pozůstatek starší zástavby.


Zdroje:
https://pamatkovykatalog.cz/arcidekanstvi-18543555

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673752Verze : 0
Pomník obětem 1. světové války


Původní pomník odhalen 28. října 1922, za okupace zrušen, obnoven v nové podobě v roce 2018.
Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673754Verze : 0
Pomník obětem 2. světové války
Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673755Verze : 0
Lékárna U Bílého jednorožce


Zachovalá barokní lékárna z roku 1639. Fungovala až do roku 1966. Nyní lékárnické muzeum, zařízení z roku 1773. Zachovala se unikátní třístupňová lékárenská pec.


Zdroje:
www.hrady.cz

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673756Verze : 0
Sloup se sochou sv. Antonína


Barokní drobná soška sv. Antonína na toskánském sloupu pochází z 18. století.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673940Verze : 0
Pomník Jana Krejčího


Pomník Janu Krejčímu (*28.2. 1825 Klatovy; 1.8. 1887 Praha) geologovi, pedagogovi, publicistovi a politikovi. Pocház z let 1899 až 1901.


Zdroj:
www.publicart.gavu.cz

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673941Verze : 0
Měšťanský pivovar


Měšťanský pivovar se nacházel v prostorách bývalé jezuitské kolege, částečně se zachovala kaple. Po roce 1945 zestátněn a záhy přestal fungovat.


Zdroj:
www.hrady.cz

Klatovy - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Klatovy-t44311#673942Verze : 0