Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 1/4 [1928-1938]

1st Squadron of the 4th Dragoon Regiment

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 1/4
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 1/4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká eskadrona 1/4
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 4
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 4
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-24.09.1938 Klatovy, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-1-4-1928-1938-t50612#572662Verze : 0
MOD
Dragounská eskadrona 1/4 [1936-1938]


Eskadrona vznikla 1. ledna 1936 přejmenováním z Jezdecké eskadrony 1/4 [1920-1936]. Nacházela se v Klatovech a podléhala velitelství Dragounské korouhve I/4 [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-1-4-1928-1938-t50612#194301Verze : 0
MOD