Main Menu
User Menu

Pokorný, Heřman

Heřman Pokorný (1839-1925)


generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (3. červenec 1920)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Herman-t60504#218131Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Herman-t60504#218132Verze : 0
MOD