Main Menu
User Menu

Podskupina pro Anglii a Commonwealth [1939-1977]

England and Commonwealth Subgroup

Subgrupo de la Inglaterra y la Commonwealth

     
Název:
Name:
Podskupina pro Anglii a Commonwealth
Originální název:
Original Name:
Subgrupo de la Inglaterra y la Commonwealth
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.07.1977
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1939-14.07.1977 Skupina svobodnýho světa
Dislokace:
Deployed:
30.08.1939-14.07.1977 Madrid, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.intelpage.info
URL : https://www.valka.cz/Podskupina-pro-Anglii-a-Commonwealth-1939-1977-t238996#660680Verze : 0
MOD