Plehwe, Friedrich-Karl von

     
Příjmení:
Surname:
von Plehwe von Plehwe
Jméno:
Given Name:
Friedrich-Karl Friedrich-Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich-Karl von Plehwe
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr. Dr. jur.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.04.1912 Wrzeszcz /
25.04.1912 Langfuhr /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.12.1998
01.12.1998
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu 719. pěší divize - chief of Staff of the 719th Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- stálý zástupce Spolkové republiky Německo při NATO - permanent representative of the Federal Republic of Germany to NATO
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
foto: www.cvce.eu
URL : https://www.valka.cz/Plehwe-Friedrich-Karl-von-t237412#656242 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
von Plehwe von Plehwe
Jméno:
Given Name:
Friedrich-Karl Friedrich-Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Friedrich-Karl von Plehwe
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1944 podplukovník
01.07.1944 Oberstleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Plehwe-Friedrich-Karl-von-t237412#656243 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více