Pilc, Rostislav

     
Příjmení:
Surname:
Pilc Pilc
Jméno:
Given Name:
Rostislav Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Pilc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MPA Ing., MPA
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.08.1968 Karviná /
22.08.1968 Karviná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR -
DD.MM.RRRR -
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Vojenské kanceláře Prezidenta republiky (2015-2016)
pověřený ředitel Vojenského zpravodajství (2013-2015)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
cervenebaretycsr.cz
URL : https://www.valka.cz/Pilc-Rostislav-t186602#543881 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Pilc Pilc
Jméno:
Given Name:
Rostislav Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Pilc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Opava
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
DD.MM.2009-DD.MM.2010 Univerzita obrany, kurz generálního štábu
DD.MM.2011-DD.MM.2013 CEVRO institut, bezpečnostně právní studia
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Military Secondary School of Jan Zizka from Trocnov
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Military University of the Ground Forces
DD.MM.2009-DD.MM.2010 Defence University, General-Staff Course
DD.MM.2011-DD.MM.2013 CEVRO Institute, Security Legal Studies
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
08.05.2010 brigádní generál
08.05.2015 generálmajor
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
08.05.2010 Brigade General
08.05.2015 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1991-DD.MM.1992 velitel skupiny školy důstojníků v záloze
DD.MM.1992-DD.MM.1993 účast v misi UNPROFOR
DD.MM.1993-DD.MM.1997 velitel skupiny speciálního průzkumu
DD.MM.1997-DD.MM.1999 studium vyššího akademického kurzu
DD.MM.1999-DD.MM.2001 funkce u Vojenského zpravodajství
DD.MM.2001-DD.MM.2006 vojenský přidělenec ČR v Ruské federaci
DD.MM.2006-DD.MM.2007 funkce u Vojenského zpravodajství
DD.MM.2007-DD.MM.2009 ředitel odboru vojenské diplomacie Vojenského zpravodajství
DD.MM.2009-05.01.2015 zástupce ředitele Vojenského zpravodajství (od 2013 pověřený ředitel VZ)
DD.MM.1991-DD.MM.1992 Commander of Group, Reserve Officer School
DD.MM.1992-DD.MM.1993 participation in the UNPROFOR mission
DD.MM.1993-DD.MM.1997 Commander of a Special Reconnaissance Group
DD.MM.1997-DD.MM.1999 studying a higher academic course
DD.MM.1999-DD.MM.2001 function at Military Intelligence
DD.MM.2001-DD.MM.2006 military attaché of the Czech Republic in the Russian Federation
DD.MM.2006-DD.MM.2007 function at Military Intelligence
DD.MM.2007-DD.MM.2009 director of the Department of Military Diplomacy of Military Intelligence
DD.MM.2009-05.01.2015 deputy director of Military Intelligence (since 2013 authorized director of Military Intelligence)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
cervenebaretycsr.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Pilc-Rostislav-t186602#543882 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více