Main Menu
User Menu

Pilc, Rostislav

     
Příjmení:
Surname:
Pilc
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Pilc
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MPA
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.08.1968 Karviná /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR -
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Vojenské kanceláře Prezidenta republiky (2015-2016)
pověřený ředitel Vojenského zpravodajství (2013-2015)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
cervenebaretycsr.cz
URL : https://www.valka.cz/Pilc-Rostislav-t186602#543881Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pilc
Jméno:
Given Name:
Rostislav
Jméno v originále:
Original Name:
Rostislav Pilc
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Opava
DD.MM.1987-DD.MM.1991 Vysoká vojenská škola pozemního vojska
DD.MM.2009-DD.MM.2010 Univerzita obrany, kurz generálního štábu
DD.MM.2011-DD.MM.2013 CEVRO institut, bezpečnostně právní studia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
08.05.2010 brigádní generál
08.05.2015 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
06.05.2015-14.04.2016 Velitel : Vojenská kancelář prezidenta republiky

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1991-DD.MM.1992 velitel skupiny školy důstojníků v záloze
DD.MM.1992-DD.MM.1993 účast v misi UNPROFOR
DD.MM.1993-DD.MM.1997 velitel skupiny speciálního průzkumu
DD.MM.1997-DD.MM.1999 studium vyššího akademického kurzu
DD.MM.1999-DD.MM.2001 funkce u Vojenského zpravodajství
DD.MM.2001-DD.MM.2006 vojenský přidělenec ČR v Ruské federaci
DD.MM.2006-DD.MM.2007 funkce u Vojenského zpravodajství
DD.MM.2007-DD.MM.2009 ředitel odboru vojenské diplomacie Vojenského zpravodajství
DD.MM.2009-05.01.2015 zástupce ředitele Vojenského zpravodajství (od 2013 pověřený ředitel VZ)
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 1. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 1st Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 1. stupeň
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak Vojenského zpravodajství
Commemorative badge of Military Intelligence
-

DD.MM.RRRR

Čestná pamětní medaile k 90. výročí vzniku Československé republiky
Honorary Commemorative Medal for the 90th anniversary of the Czechoslovak Republic
-

DD.MM.RRRR

Čestný pamětní odznak Za službu míru
Honorary Commemorative Badge For the Service of Peace
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

DD.MM.RRRR

Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 2nd Grade
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky I. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 1st Degree
-

DD.MM.RRRR

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

DD.MM.RRRR

Pamětní odznak NATO 1999-2009
Commemorative Badge of NATO 1999-2009
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, bronze
-

DD.MM.RRRR

Medaile ministra obrany za službu v zahraničí - všeobecná, stříbrná
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - universal, silver
-

MM.DD.RRRR

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mocr.army.cz
cervenebaretycsr.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Pilc-Rostislav-t186602#543882Verze : 0
MOD