Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěry Folgaria a Lavarone

Fortress Barriers Folgaria and Lavarone

Sperre Folgaria und Lavarone

Pevnostní uzávěry Folgaria a Lavarone

Náhorní plošiny Folgaria (Vielgereut) a Lavarone (Laufraun) leží asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Trenta (Trient), přímo u starých rakousko-uherských hranic s Itálií. Je to hornatá, hustě zalesněná pahorkatina, kterou směrem na Trient prochází několik důležitých silnic. K jejich ochraně vybudovali Rakušané počátkem 20. století pevnostní uzávěry (Sperren) Folgaria a Lavarone - řetěz na tehdejší dobu moderních pevností, vyzbrojených (kromě kulometů a děl pro blízkou obranu) 10cm pevnostními houfnicemi v otočných pancéřových věžích. Jako ústřední komunikační centrum obou uzávěrů byla nad obcí Chiesa di Lavarone vybudována stanice optické signalizace Monte Rust. Nedaleko obce Virti bylo roku 1915 ve skalních roklích a kavernách zřízeno polní velitelské stanoviště nadřízeného velitelství.

Posádky pevností obou uzávěrů tvořili dělostřelci 6. praporu pevnostního dělostřelectva (Festungsartillerie Bataillon Nr. 6) a příslušníci 1. a 2. praporu 1. pluku tyrolských zemských střelců (k. k. Landesschützen-Regiment "Trient" Nr. 1).


Zdroje:
Vladimír Kupka - Opevnění na Planině sedmi obcí (ATM 1, 2 a 3/2007)
http://fortifikace.bloguje.cz/
www.moesslang.net
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzavery-Folgaria-a-Lavarone-t124196#388022Verze : 0
MOD