Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Stilfserjoch

Fortress Barrier Stilfserjoch

Sperre Stilfserjoch

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Stilfserjoch
Originální název:
Original Name:
Sperre Stilfserjoch
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Gomagoi
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Gomagoi
Baterie Kleinboden
Baterie Goldsee
Baterie Schafseck
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
1
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
- km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
- km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1860
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1862
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Willibald R. Rosner: Bestand K.u.k Geniedirektion Trient im Staatsarchiv von Trient (Trento 1995)
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Stilfserjoch-t124200#423161Verze : 0
MOD
Pevnostní uzávěr Stilfserjoch byl vybudován k obraně silnice vedoucí z průsmyku Stilfser (Stelvio) do vnitrozemí. Skládal se ze starého kamenného fortu Gomagoi a dvou nedokončených fortů Werk Kleinboden a Werk Schafseck na okolních horských vrcholech.


Na podzim 1915 tvořili posádku uzávěru příslušníci následujících jednotek:
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. I
- detašovaný oddíl pluku zemských střelců č. III
- záložní rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- detašovaný oddíl praporu pevnostního dělostřelectva č. 7
- detašovaný oddíl domobraneckého střeleckého praporu Landeck


V červnu 1915, necelý měsíc po italském vyhlášení války, obsadil malý oddíl rakouských četníků, příslušníků finanční stráže a domobranců, vedený kapitánem císařských myslivců Andreasem Steinerem, hraniční horu Monte Scorluzzo (3 094 m), ovládající celý průsmyk Stilfser. Toto postavení se rakousko-uherským silám podařilo udržet až do konce války, takže pevnost Gomagoi zůstala v zázemí a její dělostřelecká výzbroj s obsluhami a většinou posádky byla přemístěna do předsunutých betonových a kavernových polních postavení:
- baterie Taufers (4 kanony ráže 9 cm)
- baterie Kleinboden (2 kanony ráže 9 cm)
- baterie Goldsee (2 moždíře ráže 15 cm)
- baterie Schafseck (2 kanony ráže 9 cm a 2 kanony ráže 8 cm)
- kavernová baterie Steinadler (2 kasematní 8cm kanony z Werk Nauders)


Zdroje:
Kurt Mörz de Paula - Der österreichisch-ungarische Befestigungsbau 1820-1914 (Wien 2000)
fortifikace.bloguje.cz
www.moesslang.net
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Stilfserjoch-t124200#429454Verze : 0
MOD