Main Menu
User Menu

Pevnostní uzávěr Raibl-Predil 

Fortress Raibl-Predil

Sperre Raibl-Predil

     
Název:
Name:
Pevnostní uzávěr Raibl-Predil 
Originální název:
Original Name:
Sperre Raibl-Predil 
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Tarvisio
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
Druh pevnostního celku:
Kind of Fortress Complex:
pevnostní uskupení
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
-
Nižší pevnostní celek:
Lower Fortress Complex:
Fort Raibl
Baterie Predilsattel
Fort Predil
Počet pevnostních komplexů:
Number of Fortress Complexes:
3
Délka pevnostního celku:
Length of the Fortress Complex:
1 km
Hloubka pevnostního celku:
Depth of the Fortress Complex:
2 km
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.MM.1848
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.1897
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.1915-DD.MM.1918 1. světová válka
Současný stav:
Current Condition:
zřícenina
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.fortificazioni.net/
http://zapisnik.fortif.net/
URL : https://www.valka.cz/Pevnostni-uzaver-Raibl-Predil-t125108#425150Verze : 0
MOD