Petersen, Erich

     
Příjmení:
Surname:
Petersen Petersen
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Petersen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1889 Heidelberg /
25.08.1889 Heidelberg /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.07.1963 Allmannshausen /
04.07.1963 Allmannshausen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ IV. poľného zboru Luftwaffe Commanding General of the IV. Luftwaffe-Field-Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Petersen-Erich-t125166#425260 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Petersen Petersen
Jméno:
Given Name:
Erich Erich
Jméno v originále:
Original Name:
Erich Petersen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.11.1909 praporčík
20.08.1910 poručík
27.01.1916 nadporučík
01.04.1922 kapitán
01.10.1932 major
01.07.1935 podplukovník
01.01.1938 plukovník
01.10.1941 generálmajor (Luftwaffe)
01.10.1941 generálporučík
01.11.1942 generál letectva
19.11.1909 Fähnrich
20.08.1910 Leutnant
27.01.1916 Oberleutnant
01.04.1922 Hauptmann
01.10.1932 Major
01.07.1935 Oberstleutnant
01.01.1938 Oberst
01.10.1941 Generalmajor (Luftwaffe)
01.10.1941 Generalleutnant
01.11.1942 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Petersen-Erich-t125166#425261 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více