Main Menu
User Menu

Pěší pluk 10 /motorisovaný/ [1945-1946]

10th Infantry Regiment /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší pluk 10 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 10 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 10
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1946
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 10
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.03.1946 3. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.03.1946 Hodonín

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.03.1946 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor I/10
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor II/10
01.10.1945-01.03.1946 Pěší prapor III/10
01.10.1945-01.03.1946 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.03.1946 VÚ 8825 Hodonín
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-843
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-10-motorisovany-1945-1946-t51008#399884Verze : 0
MOD
Pěší pluk 10 /motorisovaný/ [1945-1946]


Velitelství pluku vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství Pěšího pluku [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Hodoníně a podléhalo velitelství 3. divise /motorisované/ [1945-1947]. Od listopadu 1945 do března 1946 užívalo krycí označení VÚ 8825.
Velitelství pluku bylo 1. března 1946 přejmenováno na velitelství Pěšího praporu 10 /motorisovaného/ [1946-1947].


Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-843
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-10-motorisovany-1945-1946-t51008#195170Verze : 0
MOD