Main Menu
User Menu

Pěší pluk 10 [1945-1945]

10th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 10
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 10
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 10 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.05.1945-01.10.1945 3. divise
Dislokace:
Deployed:
25.05.1945-01.10.1945 Hodonín
Velitel:
Commander:
25.05.1945-01.10.1945 Zapletal, Alois (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

25.05.1945-01.10.1945
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond 01529 (Pěší pluk 10)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-10-1945-1945-t114948#399869Verze : 0
MOD