Main Menu
User Menu
Reklama

Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"

Infantry cabin N-S 83 "Lazne"

     
Název:
Name:
Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"
Originální název:
Original Name:
Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"
Další názvy:
Other Names:
-
Obec:
Municipality:
Běloves
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°25'7445.00"N 16°11'69253.00"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Druh objektu:
Sort of Object:
Pěchotní srub
Typ objektu:
Type of Object:
-
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
Babí
Zahájení stavby:
Start of Construction:
13.09.1937
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.MM.RRRR
Výzbroj:
Armament:
2x lehký kulomet vz. 26 (zbraň "N"), 1x 4 cm kanón proti útočné vozbě vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37(35) (zbraň "L1"),1x dvojče těžkých kulometů vz. 37 (35) (zbraň "M"), 2x těžký kulomet vz. 37 (35) (zbraň D)
Posádka:
Crew:
27
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Současný stav:
Current Condition:
chátrající
Přístupnost:
Accessibility:
nepřístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.brezinka.cz/lazne
https://www.opevneni.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-N-S-83-Lazne-t236644#654005Verze : 1
Pěchotní srub N-S 83 "Lázně"
Pěchotní srub N-S 83 Lázně - Foto vlastní

Foto vlastní
Pěchotní srub N-S 83 Lázně - Foto vlastní

Foto vlastní
Pěchotní srub N-S 83 Lázně - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pechotni-srub-N-S-83-Lazne-t236644#654006Verze : 0