Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
PZL-230F Skorpion
Originální název:
Original Name:
PZL-230F Skorpion
Kategorie:
Category:
bitevní letoun
Výrobce:
Producer:
PZL Warszawa-Okęcie, Warszawa
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1989-DD.MM.1994
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
kachna
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
? kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
10000 kg
Rozpětí:
Wingspan:
9,001) m
Délka:
Length:
9,302) m
Výška:
Height:
4,20 m
Plocha křídla:
Wing Area:
25,40 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
Pratt & Whitney Canada PW305 o tahu 23,24 kN, nebo
Textron Lycoming LF507 o ciągu 27,80 kN, nebo
Garrett ATF3 o ciągu 24,20 kN
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
1000 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
? km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
953) m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
10000 m
Dolet:
Range:
300 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
1x kanon GAU-12/U ráže 25 mm


7-9 závěsníků, 4000 kg podvěšené výzbroje
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
- data pro variantu III (PZL-230D):
1) 10,00 m
2) 23,10 m
3) 90 m/s
Zdroje:
Sources:
www.samolotypolskie.pl
URL : https://www.valka.cz/PZL-230-Skorpion-t99473#543304Verze : 0
MOD
PZL-230 Skorpion je projekt ľahkého bitevného lietadla, ktorého vývoj sa začal koncom 80. rokov 20. storočia v Poľskej ľudovej republike. Vývoj realizoval konštrukčný tým varšavského výrobcu PZL Okęcie pod vedením konštruktéra Andrzeja Frydrychewicza. Pri vývoji sa konštruktéri snažili v maximálnej miere využiť domáce prvky tak, aby bola čo najmenšia závislosť na prípadných dovozoch zo ZSSR, alebo západu. Poľské ministerstvo obrany zadefinovalo požiadavky na lacné, ľahké, rozmerovo malé a konštrukčne jednoduché lietadlo so schopnosťou krátkeho štartu a pristátia. Zároveň bolo požadované pancierovanie dôležitých častí lietadla, ale tak, aby pancierovanie nebolo na úkor obratnosti. Projektanti pri návrhu stroja vychádzali zo skúseností z konfliktov vo Vietname a Afganistane, pričom určité prvky vykazovali podobu aj s bitevnými lietadlami tej doby (napr. s bitevným lietadlom A-10 Thunderbolt II).


Lietadlo sa vyznačovalo štíhlym trupom a vysoko umiestnenými kačacíomi plochami so záporným uhlom šípu. Dvojité chvostové plochy boli projektované ako zvislé, prípadne do V. Medzi nimi boli umiestnené 2 prúdové motory Pratt & Whitney PW305 s ťahom po 23 kN v gondolách. U lietadla bola plánovaná výzbroj do hmotnosti 2000 kg na podkrídelných závesníkoch a rychlopalný kanón v čele (pod čelom) trupu. Konštruktéri predpokladali využitie riadenia prostredníctvom technológie fly-by-wire.


Po predstavení projektu pokračoval vývoj upravenej verzie vybavenej miesto prúdových motorov dvojicou turbovrtuľových motorov s tlačnými vrtuľami, kvôli čomu došlo k úprave zadnej časti lietadla.


V roku 1991 sa začal vývoj ďalšej verzie, ktorá mala dosahovať rýchlosť až 1040 km/hod a nosnosť 4000 kg na 9 závesníkoch. Pohon mala opäť zabezpečovať dvojica prúdových motorov, pričom konštruktéri predpokladali použiť jeden z nasledujúcich 4 typov: Pratt & Whitney PW305 (ťah 23 kN), Textron Lycoming LF507 (ťah 27,8 kN), Garrett ATF3 (ťah 24,2 kN) a Avco Lycoming ALF 502 (ťah 29,4 kN). Ako hlavňová sa predpokladal 25 mm kanón GAU 12/U. Drevená maketa v skutočnej veľkosti bola armáde predstavená 23.12.1992. Lietadlo malo byť schopné operovať aj z nespevnených dráh s dĺžkou 400 m.


Z verzie F sa predpokladal vývoj mierne zväčšenej verzie PZL-230D (s dvoma subverziami - DT pre výcvik a DB pre bojové úlohy). Pre nedostatok financií bol vývoj projektu PZL-230 zrušený v roku 1996.Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/PZL-230_Skorpion
http://lvisingr.czweb.org/stazeni/atm/pzl-230.rtf
http://dervish.wsisiz.edu.pl/~zawadka/

PZL-230 Skorpion - Maketa PZL-230F

Maketa PZL-230F
URL : https://www.valka.cz/PZL-230-Skorpion-t99473#364825Verze : 0
MOD
en.wikipedia.org

PZL-230 Skorpion -


URL : https://www.valka.cz/PZL-230-Skorpion-t99473#543305Verze : 0
MOD
commons.wikimedia.org

PZL-230 Skorpion -


PZL-230 Skorpion -


PZL-230 Skorpion -


PZL-230 Skorpion -


URL : https://www.valka.cz/PZL-230-Skorpion-t99473#543306Verze : 0
MOD