Main Menu
User Menu

POL - Hodnosti - Letectvo [1922-1947]

Datum ukončení platnosti těchto hodností bude dodatečně vložen.Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický název:
English Title:
Originální název:
Original Transcription:
Výložky:
Rank Badges:
Uniformy:
Uniforms:
generał broni generál zbraní Air chief Marshal generał broni odkaz odkaz
generał dywizji divizní generál Air Marshal generał dywizji odkaz odkaz
generał brygady brigádní generál Air Vice Marshal generał brygady odkaz odkaz
pułkownik plukovník Group Captain pułkownik odkaz odkaz
podpułkownik podplukovník Wing Commander podpułkownik odkaz odkaz
major major Squadron Leader major odkaz odkaz
kapitan kapitán Flight Lieutenant kapitan odkaz odkaz
porucznik poručík Flying Officer porucznik odkaz odkaz
podporucznik podporučík Pilot Officer podporucznik odkaz odkaz
chorąży praporčík Warrant Officer chorąży odkaz odkaz
starszy sierżant rotmistr Flight Sergeant starszy sierżant odkaz odkaz
sierżant rotný Sergeant sierżant odkaz odkaz
plutonowy četař Corporal plutonowy odkaz odkaz
kapral desátník Leading Aircraftman kapral odkaz odkaz
starszy szeregowy svobodník Aircraftman 1st Cl. starszy szeregowy odkaz odkaz
szeregowy vojín Aircraftman 2nd Cl. szeregowy odkaz odkaz

Literatura: Cynk, Jerzy B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie, tom I 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001
Rajlich, Jiří: Na nebi hrdého Albionu 1.část (1940), ARES, 1999
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336719Verze : 0
MOD
Diskuse
Československá vojenská terminologie pojem seržant nezná. V tomto (polském) případě jde o hodnosti rotmistr a nadrotmistr. Také general broni není armádní generál, ale prostě a jednoduše generál zbraní, ekvivalentní k německému General der Infanterie, General der Kavallerie apod. Poláci to v tomto případě stáhli od Němců, Rakušanů i Rusů a drobně to zjednodušili. Ten pojem zbraně se v tomto případě netýká konkrétní palice či pušky, ale jde o souhrné označení pro pěchotu, jezdectvo, dělostřelectvo, letectvo, tankové, ženijní, spojovací a výsadkové vojsko...
Navíc to, co je uvedeno ve sloupci "anglický překlad" je hodnostní ekvivalent RAF, což je samozřejmě úplně něco jiného, než překlad.
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336767Verze : 0
MOD
Ano, je pravdou, že česká vojenská terminologie nezná hodnost seržant. Vycházím však z tabulky, kde se zrušil ekvivalent v češtině a zůstal pouze český překlad. Použil jsem Malou československou encyklopedii, kde hodnost seržant je uvedena a proto ji lze za český překlad pokládat.
Jedná se v podstatě o nejjednodušší tabulku. V jezdectvu byly hodnosti, které mohou být pro nepoláky těžko srozumitelné:
Rotmistrz - rytmistr, nebo kapitán jezdectva?
Wachmistrz - rotný jezdectva?
Starszy szwoleżer - starší švališér, nebo svobodník švališérů?
Szwoleżer - Švališér, nebo vojín švališérů?
To samé je u hulánů a jízdních střelců.
V dělostřelectvu:
Starszy ogniomistrz - rotmistr dělostřelectva?
Ogniomistrz - rotný dělostřelectva?
Bombardier - svobodník dělostřelectva?
Kanonier - dělostřelec, nebo vojín dělostřelectva?
Co se týče generality, rozumím co znamená hodnost Generał Broni. Ovšem český překlad by byl v tomto případě nesrozumitelný a český ekvivalent neexistuje. Protože však je Generał Broni hodnostně bezprostředně vyšší než Generał Dywizji, použil jsem i v češtině bezprostředně vyšší hodnost od Divizního generála. Je to možná z mé strany nepřesnost, ale jinak to vyřešit dosud neumím. Proto budu vděčný za jakoukoliv pomoc.
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336778Verze : 0
MOD
Nepopírám, že čeština pojem "seržant" zná, ale nezná jej vojenská čeština. V ní se totiž o Gríšu nespoří. Very Happy
Polský hodnostní systém meziválečného období vycházel z rakousko-uherského, přičemž byl poněkud ovlivněn německým i ruským. Je zajímavé, že stejně jako u nás se v této oblasti - kromě generálů - Francouzi tolik neprosadili. Takže valná část toho, co mají u poddůstojníků (a někde i gážistů bez hodnostní třídy - tedy rotmistrů) Poláci, měli jsme až do podzimu 1919 také.
Je třeba přesně rozlišit poddůstojníky od gážistů - podle toho bude Wachmistrz a Ogniomistrz buď rotným, nebo - k tomu se kloním, ale nejsem si zcela jist - rotmistr. Jde o zbraňovou modifikaci původního c.k. Feldwebela - Poláci měli u dělostřelectva Ogniomistrza, Češi měli ohněstrůjce (u vzduchoplavectva např. letmistra) a od podzimu 1919 rotmistra. U jezdectva musím na přesný termín podívat, nějak se mi tam mate kornet, ale to nebude to nejlepší.
Onen rotmistrz (POZOR, česky rytmistr, oboje pochází od r-u Ritmeister) je hodnost odpovídající setníkovi (kapitánovi) u jezdectva. Takže český název máme.
Vojíni druhů zbraní užívali také u nás zvláštních označení - dragoun, hulán, husar, dělostřelec, sapér, ženista, telefonista - všechno to byly ekvivalenty pěchotního vojína. U Poláků je trochu problém, měli bychom psán hulán, lehký jezdec - švališér, jízdní střelec. Možná by však stačil pojem jezdec. Všichni starší... jsou svobodníci.
Český překlad "generál zbraní" není nesrozumitelný, ale naopak od 20. let užívaný u polské generality. Ostatně po roce 1945 Poláci armádního generála mají, takže by se to hodně komplikovalo.
Celé to opět vychází z r-u, a to s francouzskou modifikací. Brigádní generál je bývalý GM, divisní je FML, zbraní je GdI-GdK-FZM, jedna hodnost (GO) vynechána a maršál Polska (podle vzoru maršál Francie) je FM. Ostatně v roce 1919 Poláci polní podmaršály mezi svojí generalitou měli.


Musím říci, že jsme si opětovně otevřeli moc krásnou plechovku s červy. A už se pěkně rozlézají a za chvíli z toho bude hrnéčku vař! Možná by proto bylo vhodné postupovat po etapách - nejprve udělat generalitu, potom důstojníky, za nimi rotmistry/praporčíky, a teprve až nakonec poddůstojníky a mužstvo.
Poláci jsou ještě křišťálově průzrační, neboť jejich systém hodností má fakticky stejný základ jako náš. Bude hůře... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336794Verze : 0
MOD
Generál broni ... není běžnější generál druhu vojsk ?
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336795Verze : 0
MOD
Ne, není. Poláci sloučili generály jednotlivých druhů zbraní (r-u pěchoty a jezdectva, ge pěchoty, jezdectva, dělostřelectva atd., ru totéž) do jediné, kterou označili jako hodnost generála (všech) zbraní. Pojem "druh vojska" je až poválečný rusismus sovětského typu, jenž s tímto nemá mnoho společného.
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#336798Verze : 0
MOD
Vážení,
na základě připomínek J.Fidlera jsem provedl úpravu tabulky s tím, že jsem nepoužil anglický překlad hodnosti, ale použil skutečné dobové anglické označení hodnosti letectva se změnou názvu sloupce.
Jestli nebudou další připomínky, tak je tato tabulka připravena k zařazení mezi tabulky hodností pro tabulkování jednotek a osobností.
URL : https://www.valka.cz/POL-Hodnosti-Letectvo-1922-1947-t90091#384015Verze : 0
MOD