Main Menu
User Menu
Reklama

Organizace plyn. výcviku ve Velké Britanii - 2. sv. válka

plynový výcvik v britské armádě byl prováděn podle předpisu ...Gas training 42... a Advanced gas training 1943... z 7.8.1943
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26200Verze : 0
plynový výcvik.
------------------
Instruktoři plynového výcviku museli prodělat školení o 20 lekcích,každá trvala 45min.každý voják musel prodělat výcvik rozdělený do 10 lekcí po 45minutách..
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26201Verze : 0
1.lekce...bojové plyny...war gases
2.lekce...osobní plynová výstroj...pesonal gas eqipment
3.lekce...popis a udržba plyn masky...description and care of respirator
4.lekce...polohy nošení plyn.masky...carriage of respirator
5.lekce...výcvik s plyn.maskou...respirator drille
6.lekce...plyn.pláštěnka a lehký ochr.oděv...gas cape and light gas unit
7.lekce...osobní asanace...personal decontamination...
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26202Verze : 0
8.lekce...asanace zbraní a mot.vozidel
-zbraně
-vozidla
-pušky
-děl


9.lekce..kapesní detektor na yperitové plyny a varovná znamení PLYN
..gas detectors and gas worning signs


...detektory na zpuchýřující boj.látky a var.znamení PLYN


...9 Plechových rámečků o 6x9cm,do kterých byly dány detekční
papírky.rámečky byly umístěny v blízkosti stráže.
bloček zel.papírků po 25ks...ty se nabodly na bajonet a za po-
mocí pušky se jima rylo do země.když tam byl yperit tak
ind.papírky zčervenaly..


10.lekce..plynový poplachový systém a plynové povinnosti strážných,
povel PLYN,POSTŘIK...gas,spray
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26204Verze : 0
KONTROLA PLYNOVÉHO VÝCVIKU.....1.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Plynový důstojníci a plyn.důstojník brigády museli provádět pravidelné kontroly plyn.výcviku podle předepsaného dotazníku..
-kde máte plyn.komoru?
-kdy se naposled zkoušely plynové masky v komoře?
-kolik mužů prošlo ,bez masky ,dýmem.....(zde není uvedeno jakým..)
-kde má jednotka plynový výcvikový terén?
-kolik mužů mělo možnost čichat skutečný fosgen?
-kolik mužů mělo možnost čichat skutečný yperit?
-kolik mužů obdrželo kapku ypritu na předloktí a provedlo osobní asanaci?
-byla jednotka při výcviku vystavena leteckému postřiku,nebo jeho
improvizací?
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26531Verze : 0
KONTROLA PLYN.VÝCVIKU......2
-------------------------------------
-------------------------------------
-zná každý muž osobní asanaci a zbraní i vozidel?
-byly zahrnuty všechny "Plynové situace" do normálního výcviku a
jak byly provedeny?
-absolvoval váš velitel plynový kurs "pro velitele"?
-jsou lékaři a zdravotní služba a zpravodajci dostatečně vyškoleni v
chemické válce?
-všichni nižší velitelé prodělali dostatečný ply. výcvik?
-jednotka dodržuje nařízení hl.spoj.velitele že každé pondělí vykonávat
všechny normální funkce,práce,výcvik atd.2hod.s nasazenými
plynovými maskami?
-plynový výcvik je prováděn jak ve dne?tak i v noci?
URL : https://www.valka.cz/Organizace-plyn-vycviku-ve-Velke-Britanii-2-sv-valka-t8794#26532Verze : 0