Main Menu
User Menu

Ochrana ústavních činitelů [1948-1950]

Protection of Constitutional Officials

     
Název:
Name:
Ochrana ústavních činitelů
Originální název:
Original Name:
Ochrana ústavních činitelů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-23.05.1950 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-23.05.1950 Paducha, Antonín
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Sektor BAo
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Ochrana-ustavnich-cinitelu-1948-1950-t89716#335123Verze : 2
MOD
Organizační struktura


Samostatný sektor BAo měl v působnosti ochranu ústavních činitelů. Tvořila ho tři oddělení a útvar "Praha", který sestával ze tří oddílů. Vedoucím sektoru byl Antonín Paducha.
1. oddělení zajišťovalo kádrové záležitosti podřízených útvarů. Vedoucím oddělení byl Jiří Uchytil.
2. oddělení bylo oddělením obranným a jeho vedoucím byl Rudolf Procházka.
3. oddělení byl oddělením pro výkon a mělo v působnosti zájezdy ústavních činitelů. Funkce vedoucího oddělení nebyla obsazena.


Součásí sektoru BAo byl útvar "Praha" (vedoucí: Antonín Paducha) s oddíly "Lípa" (vedoucí: Josef Chmela), "Javor" (vedoucí: Vojtěch Pavel) a "Hrad" (vedoucí: Lepold Hoffmann, zástupce: E. Blahout).
URL : https://www.valka.cz/Ochrana-ustavnich-cinitelu-1948-1950-t89716#335207Verze : 1
MOD