Main Menu
User Menu

Nová ruská učebnice Dějiny Ruska v období let 1900-1945

Diskuse
K začátku nového školního roku ruští žáci dostali dárek: učebnici Dějiny Ruska v období let 1900-1945. VŘSR v ní už není žádným historickým předělem - bolševismus plynule navazuje na carismus, jedno znamenité vítězství střídá druhé.
V předmluvě se dozvíme, že cílem nových školských osnov je „aktualizovat hodnocení našich dějin za účelem posílení státní suverenity“. Stanovený cíl je bravurně splněn. Ministerstvo školství se jistě řídilo nesmrtelným výrokem Vladimira Putina, že v ruských dějinách nikdy nebyly tragédie a zločiny takového rozsahu jako v amerických.
V knize se školáci dočtou, že počet obětí tzv. Velkého teroru býval dříve záludně přeháněn. Oprávněně lze za oběti pokládat jen úředně popravené, na něž se dochovaly soudní ortely. Tím se počet obětí rázem sníží o řády - nevejdou se mezi ně statisíce a miliony popravených mimosoudně, zemřelých v gulazích nebo odkroutivších si lidojedské, takřka celoživotní tresty.
Byl třeba v sovětském trestním zákoníku takový paragraf 58. Rozvraceči republiky dostávali podle něj „dětské metry“: deset let natvrdo a pět let zbavení práv. Byla mezi nimi nejen technická inteligence, ale také dělníci udaní pro neplnění stachanovských norem nebo zemědělci za paběrkování. Autoři to označují za historickou nezbytnost. Hospodářství potřebovalo inženýry - tož za katr s nimi, tam zahálet nebudou. „Teror je třeba hodnotit jako pragmatický nástroj řešení hospodářských úkolů.“
Během hladomoru v letech 1932-1933 v Sovětském svazu údajně zahynuly pouhé dva až tři miliony lidí. Vyšší odhady jsou prý „politicky motivované“. Tou motivací je míněna žádost Ukrajiny o uznání hladomoru jako genocidy. Moskva žádost odmítla s tím, že „jednání tehdejšího vedení bylo v souladu s dobovým právním vědomím“.
Avšak i v samém Rusku byly na toto téma otištěny desítky vědeckých prací. Až dosud všechny pracovaly s odhady dva- až třikrát vyššími. Stokrát bylo dokázáno a originály tehdejších stranických usnesení a prováděcích rozkazů doloženo, že hladomor byl vyvolán uměle: po obvodu oblastí určených k záhubě byly rozestavěny zvláštní oddíly čekistů střílejících na každého, kdo se pokusil z pekla uniknout. Stovky knih, tisíce fotek, statisíce svědeckých výpovědí... Ale v učebnici se dočteme, že hlad byl vyvolán „nepřízní počasí“.
Nové školské osnovy nachlup připomínají snahy Brežněvových propagandistů rehabilitovat Stalinovu industrializaci. Tehdy sovětští dějepravci dokazovali vlastním občanům a světu, že Stalin se sice občas dopouštěl „porušení socialistické zákonnosti“, ale v zásadě tak konal pro dobro pracujících. Školák, který si osvojí látku, pochopí, že cíl světí prostředky a že teror může být nahlížen jako pragmatický nástroj řešení národohospodářských úkolů. Už teď pro celé období stalinismu prokremelský tisk usilovně zavádí přiléhavější pojem „doba efektivního managementu“.
Nevděčná je práce těch, kdo se znova chtějí přiklonit k velkému dubisku - ruské dějiny musí roztřídit nějak tak, aby se staly jejich lásky hodné. Proto prý v roce 1945 Prahu osvobodili Rusové a v roce 1968 okupovali komunisté. A že v dnešním Rusku je komunismus démodé, račte se opět bez obav přiklonit. V Rusku si s touto rozpolceností nedělají hlavu: není se za co stydět, žádní opravdoví komunisté v zemi nikdy nevládli, a tomu málu, co se vetřelo, Stalin včas zakroutil krkem.
Nepochybuji o tom, že až nová koncepce dějin obsáhne také druhou polovinu minulého století, interpretace vpádu do Československa v roce 1968 také dozná změn v duchu aktuálního úkolu upevnění státní suverenity. Není vyloučeno, že se pilný student, když opustí škamny, bude dmout pýchou na rodnou zemi. Bude to však pýcha na zemi, která nikdy ve skutečnosti neexistovala.
MfD, 2.9.2008
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279360Verze : 0
MOD
Bylo by zajímavé vidět učebnici naživo...
Ad "období efektivního managementu", fakt je že i když byla hospodářství SSSR i Reichu chaotická a plýtvavá, v okamžiku kdy šlo o to co největší počet lidí dostat za dráty, případně na onen svět, dělo se tak s vysokou efektivitou...
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279371Verze : 0
You can take the man out of the KGB, but you can’t take the KGB out of the man...
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279383Verze : 0
MOD
K tomu mohu říct jen jedno, kdo ještě nečetl, ať si přečte knihu od George Orwella: 1984.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279389Verze : 0
MOD

Citace - marektucan :

Bylo by zajímavé vidět učebnici naživo...
Ad "období efektivního managementu", fakt je že i když byla hospodářství SSSR i Reichu chaotická a plýtvavá, v okamžiku kdy šlo o to co největší počet lidí dostat za dráty, případně na onen svět, dělo se tak s vysokou efektivitou...no na to byly taky normy a plány - a prémie se brali jen za překračování plánů


bohužel pro ty, které tento systém semlel.


Rozdíl mezi Reichem a SSSR byl v tom že v Reichu se nestihli propracovat na ten vyšší level, kdy se to bralo šmahem bez ohledu na vinu/nevinu, jen aby se splnil počet kusů.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279393Verze : 0
MOD
Bohužel ty plány na zatčení opravdu existovaly, doloženo je i to že pokud soudruzi zazvonili v noci a daný "zločinec nebyl doma, byl sebrán někdo kdo bydlel vedle, neb plán dodávky do lágru musel být splněn. Nakonec i GULAGy měl své plány a na jejich plnění potřeboval přísun lidí. Nazývat to efektivním managementem je přiznám se pro mne dost nestravitelné. Pořád mi to přijde že nacistický a bolševický režim se lišili jen minimálně, horší mi přijde ten bolševický, byť třeba třídní nebo rasové hledisko jsou srovnatelně zrůdné.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279403Verze : 0
Historie sloužila, slouží a vždy bude sloužit především k prospěchu těch, kdo jí momentálně píší.
Stačí se jen podívat do krátké historie našeho státu, jedna učebnice střídá druhou. První "dělnický prezident" je nejprve hrdina, poté má ruce natřeno na rudo a já věřím, že se brzy objeví třetí ( možná čvtrtá či kolikátá verze historie).


Stačí se podívat na učebnice historie v Japonsku, sami sebe vykreslují jako obět spiknutí, kterým byla vnucena obranná válka.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279463Verze : 0
obávám se že KG, se nedočká změny z vraha a syfilitika na něco lepšího, i kdyby se učebnice přepsala, prostě realita čaaem zůstává. Dnes už se myslím tolik neslaví husité jako vzor a ideál a časem se možná dočkáme studie která srovná místa kde fungovali a ta kde ne (třeba državy Rožmberků) z pohledu ekonomického a možná i kvality života běžného člověka.
Mimochodem KG neměl "ruce natřené na rudo" prostě to byl bolševický pohůnek který v touze udržet se umožnil klasický komunistický teror sovětského typu. Na prezidenty jsme moc štěstí neměli, ale tenhle byl myslím bez konkurence nejhorší.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279466Verze : 0
Ať se objeví nových verzí kolik chce, o KG budu učit stále stejně. Viz Bitaxe.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279468Verze : 0
MOD
No, ja fakt nevím, ale když se už ze Stalina je "efektivní manager", tak si dokažu představit lecos. Až vymře 90% pamětníků KG, tak se zajisté najde nějaký historik, který bude chtít udělat díru do světa novým pohledem na věc. Třeba to bude podobně silná káva jako se sovětským pojetí efektivního managmentu.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279509Verze : 0
Někdo takový nemůže být historik, leda "historik", jako Irving. Historická práce, stejně jako jakákoli jiná práce vědecká, musí být objektivní, a proto pokud možno neovlivněná politickým názorem autora. Samozřejmě ideální případy neexistují a každé dílo je ideologicky ovlivněno, ale kdo chce být hoden označení vědec si toho musí být vědom a vědomě se snažit toto po sobě korigovat.
Učebnice jsou něco jiného, protože neučí historii, ale v podstatě platný obraz historie. Jsou proto velmi politicky využitelné a využívané, ale v demokratickém státě by měly být pokud možno neutrální a nechat čtenáře/žáka, aby si udělal obraz sám, nevnucovat určitý světonázor. A nakone je tu vždycky učitel, aby blbé učebnice doplnil a poopravil.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279511Verze : 0
MOD
Myslím že sotva lze někoho jako Stalin nebo jeho přicmrdovač u nás KG "přebarvit" na slušného člověka, to šlo a i tehdy jen nedokonale v době kdy informace bylo ožno účinně potlačit. To je dnes už docela problém. Ne že by nějaký ideolog nemohl tvrdit že daný masový vrah nebyl "efektivní manager", ale mnohem hůř se mu ten názor vnucuje okolí, pokud to okolí má možnost si fakta zjistit. Za třeba dalších 100 let, kdy už každému bude šumák jestli nějaký KG vůbec žil, o něm může tvrdit někdo třeba že byl úžasný a "zasloužil se o stát", klidně mu to může odkývat i nějaký sbor "zákonodárců", to ale nic nezmění na realitě dějin. Historie je něco jiného než její výklad (třeba romantické výklady buditelů o naší historii mají taky k reálu daleko) a v historii platí především fakta.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279513Verze : 0
to Highland:
Jako historik (na rozdíl od mnoha jiných na to mám dokonce papír) musím souhlasit - historie slouží tomu, kdo ji píše. Slouží mi k tomu, abych se uživil a uživil svoji rodinu.Very Happy


to všichni:
Pánové nedělejte si iluze, většinou píšeme, jak to cítíme. Čím méně nás budou otravovat politici, odbojáři, feministky, ekoteroristé apod., tím lépe se budeme cítit, a tím lépe budeme psát. A hlavně nám nevykládejte, co musíme, co jsme povinni (Bohu, národu, třídě, korektnosti...) - NEJSME POVINNI NIC, stejně jako vy. Pokud něco napíšeme, držíme se nyní jen dvou zásad - aby se to prodalo a abychom se za své názory nemuseli stydět (nejen nyní, ale i v budoucnu). Moc dobře totiž víme, co si sami myslíme o koryfejích historické práce z předchozích let a rozhodně takto nechceme dopadnout. A to je setsakra dobrý důvod, abychom se názorově nekurvili podle jakési objednávky.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279514Verze : 0
MOD
Souhlasím. V ideálním případě má zasáhnout učitel. Ale svět není ideální. Pamatuji si na dobu kdy nám ve 4. třídě dučitel přinesl knihu ( nebo spíše brožuru formátu A4 o cca 100 stranách) plnou úžasných fotek a "hrozných čísel".


Jmenovala se " KDO OHROŽUJE SVĚTOVÝ MÍR", a byla, jak už jistě tušíte o zbrojení imperialistů proti nám, nebohým dětem v "demokratickém" socialistickém Československu.
Byly tam počty bombardéru, vojáků, tanků a raket umístěných v Německu a připravených nás " zabít" v kteroukoliv denní či noční dobu.


Na 10-ti leté děti byl dopad jasný. Byli jsme plni hněvu ( což poznali o přestváce spolužáci nedobrovolně pasováni do role imperialistů).


Dnes vím, že je to jinak, ale občas při snahách USA zasáhnout kdekoliv po světě či postavit u nás radar a vedle rakety se nemohu ubránit otázce a vrátit se k názvu knihy "Kdo ohrožuje světový mír? "
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279515Verze : 0
Žádný "světový mír" neexistuje, takže jej není možné ohrozit.
S tím ovšem souvisí základní zásada ruské i sovětské zahraniční politiky, kterou lze v originále vyjádřit jediným heslem:
"My chotim mir!"
A je vymalováno, nikdo přece nemůže protestovat.Laughing Kdo rusky ještě trochu umí, pochopí. Kdo ne, ať se zeptá...
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279517Verze : 0
MOD
Heslo je opravdu krásné a ilustrační, pro neznalé ruštiny je slovo "mir" jednak mír, ale také svět (ve smyslu "celý svět") vyložit se to dá obojím způsobem, zkušenost ale ukazuje že druhý výklad je asi blíž reálu.
Světový mír, je samozřejmě blábol, pokud vím na světě se v podstatě válčí stále, takže světový mír se dá asi sotva najít. Třeba při olympiádě (kdy prý řekové neválčili - aspoň mezi sebou Smile ) v Pekingu mírové gruzínské dělostřelectvo ostřelovalo Cchinvali, na území které do Gruzie patřilo značně formálně už 15 let, takže ten "světový" mír nějak nefungoval. To že různé další konflikty běží i jinde nám běžně uniká (koho by trápilo něco třeba v Africe, Asii nebo Jižní Americe) to že se třeba leta válčilo na Balkáně je další ukázka světového míru Smile. Samozřejmě že každý stát se snaží urvat pro sebe výhody a dělá to dle svých schopností a možností. Podle úhlu pohledu pak ti "druzí" ohrožují mír Smile
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279519Verze : 0

Citace - Jiří Fidler :


Pánové nedělejte si iluze, většinou píšeme, jak to cítíme. Čím méně nás budou otravovat politici, odbojáři, feministky, ekoteroristé apod., tím lépe se budeme cítit, a tím lépe budeme psát. A hlavně nám nevykládejte, co musíme, co jsme povinni (Bohu, národu, třídě, korektnosti...) - NEJSME POVINNI NIC, stejně jako vy. Pokud něco napíšeme, držíme se nyní jen dvou zásad - aby se to prodalo a abychom se za své názory nemuseli stydět (nejen nyní, ale i v budoucnu). Moc dobře totiž víme, co si sami myslíme o koryfejích historické práce z předchozích let a rozhodně takto nechceme dopadnout. A to je setsakra dobrý důvod, abychom se názorově nekurvili podle jakési objednávky.Tohle mi zní logicky a celkem bych ocenil, kdyby se takhle všichni historici skutečně chovali Smile Proto si dovolím offtopic dotaz - je toto názor osobní, a nebo oficiální, tedy je toto něco, co se historikům, když se učí na historiky, vtlouká do hlavy, že tak to má správně být?
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279566Verze : 0
Nemohu a nechci mluvit za historiky, ale každý má svůj pohled na danou věc a i když se snaží (obvykle zcela marně Smile ) být "objektivní" je to vždy bráno z jeho pohledu. Jedním extrémem je D. Irving, jeho pohled je pro většinu lidí v mnohém nepřijatelný, druhým budou prorežimní nadšenci píšící podle "společenské objednávky". Ani jedno není myslím správné, ale z obého může ten kdo chce vybrat realitu a udělat si názor. Dnes naštěstí je řada lidí kteří píší bez ohledu na "objednávku" a realita je tedy o něco málo blíže. Nikdy si nedělejme iluzi že právě náš názor je ten "jediný správný", to ale neznamená že bychom se za něj neměli bít Smile , prostě je to určitý pohled na danou věc a může (nikoli musí) někomu jinému ukázat cestu k něčemu co sice s naším názorem nekoresponduje, leč je blíže reálu. Výhodou netu je že že odpadá první bod toho co JF píše, tedy peníze, děláme to proto že nás to baví, nikoli pro peníze (nic proti nim, mám je rád Smile jako každý) takže zbývá jen to druhé, tedy to že tomu věříme a nemyslíme si že bychom se za to museli stydět.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279567Verze : 0
to kapa:
Co se učí v současné době na fakultách, to opravdu nevím. Já jsem studoval historii v letech 1980 až 1984, takže je asi jasné, že onen názor jsem si ze škamen nepřinesl.Very Happy
Na druhou stranu je ale faktem, že na mé Alma Mater se nestyděli označovat praktický "výkon" historikova povolání za "historikovo řeméslo" a dost nás - na rozdíl od Prahy či Brna - nutili základní dovednosti onoho "řemesla" plně zvládnout. Jsem tomu rád, neboť od té doby nemám problémy ani s heuristikou, ani s kritikou zdroje. Osobně se navíc domnívám, že právě zvládnutí onoho "řemesla" je pro schopnost historikovy práce určující. Je zde vzpomínám pan Irving. Právě on je příkladem určitého "božského nadání", které není - jak by řekl Werich - vyfutrováno schopností zvládat heuristiku a kritiku zdrojů. Podobně je na tom i další "oblíbenec" - pan Rezun-Suvorov. Oba dva dokáží nastavit úhel pohledu, který "klasického" historika nenapadne, a přitom nelze tvrdit, že jejich úhel pohledu je špatný. Oba však (někdy více, někdy méně, někdy úděsně) dokáží zmrvit svoji interpretaci přímo školáckými chybami, za které jsou oprávněně kritizováni. Bohužel, většinou se v jejich případě kritika neomezí jen na chybné premisy, ale spěje až k celkovému (a často ideologickému) odsouzení celé jejich práce. Tady se prostě nevylévá s vaničkou dítě, ale s bazénem vypouští celá mateřská škola.Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279585Verze : 0
MOD
To Jiří Fidler:

Citace :

NEJSME POVINNI NIC, stejně jako vy.

Samozřejmě "dotaženo do konce" nejsme, ale následky nás nemusí minout...
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279607Verze : 0
Citát: "Ministerstvo školství se jistě řídilo nesmrtelným výrokem Vladimira Putina, že v ruských dějinách nikdy nebyly tragédie a zločiny takového rozsahu jako v amerických"


plus citát D.Medvedeva o tom že "ani ZSSR ani Rusko nikdy neviedeli útočnú vojnu ani nikdy nikoho nenapadli".


Nech má kto chce - aký chce názor na rusko (súčasné - minulé) niektoré výroky ruských politikov sú za hranicou akceptovatelného. Tu nejde o to že či je niekto študovaný historik alebo nie. Tu ide o to že tieto výroky sú IMHO vrcholom chrapúňstva!!!
Nerobým si samozrejme ilúzie, politici na celom svete radi prikrášlujú svoje dejiny ale toto už je priam na hospitalizáciu na nejakej psychiatrickej klinike pod správou FSB (na ktorej boli za čias KGB zavretí disidenti).
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279616Verze : 0
Vážený kolego M´hiloshi,
prosím o vysvětlení pojmu, či zkratky: IMHO.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279651Verze : 0
MOD
Jirko, kolega M´hilosh je zřejmě mladším kolegou, kterému se nechce psát celé věty... Takže :
IMHO anglický In My Humble Opinion - a po našemu něco jako dle mého skromného názoru .


P.S. čili v řeči mladých : YABA Yet Another Bloody Acronym - zase další pitomá zkratka Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279652Verze : 0
MOD
No asi je opravdu mladý a nepamatuje že SSSR opravdu (ze svého pohledu) nevedl dobyvačné války, sice napadl skoro každého svého souseda (snad krom ledních medvědů) a proti původním hranicím z roku 1922 kdy vznikl se asi tak zdvojnásobil, ale to byly "spravedlivé" a zcela správné ochrané akce (neříkali policejní, asi je to nenapadlo). Například obsazení Polska po boku Němců se nazývalo "vzít pod ochranu ukrajinský lid úpící pod botou velkostatkářů" z ochrany ho pochopitelně nepustili do konce SSSR. Útok na Finsko byl dost chatrně maskován ochranou Leningradu který ležel asi 30 km od finské hranice, před možnou palbou dalekonosného dělostřelectva (že ho Finové neměli nevadilo)a nabídka postoupení těchto oblastí výměnínou za cca 3x větší kdesi v tundře, byla nazývána velkorysou, celkem pochopitelné finské odmítnutí pak bylo "provokací" a logicky následovala "obraná válka" (i v tom se SSSR Německu podobal) také se pokusil vyprovokovat incident, ale na rozdíl od Gliwic se mu to moc nepovedlo, takže se to uvádí jen minimálně. Obdobně byly obsazeny pobaltské státy (ochrana dělníků a rolníků), Besarábie a Bukovina (totéž jako v předchozím případě) a to je vše jen od roku 1939 do roku 1941. Starší akce jako obsazení středoasijských republik, Gruzie a podobně byly například brány jako akce proti lupičským "basmačským" bandám. prostě SSSR se vždy jen bránil, přece by mírumilovný stát jako je tehdejší SSSR neútočil Smile Pohled jedné strany se prostě liší notně od pohledu strany napadené, finové jistě viděli situaci jinak než soudruzi v Kremlu, takže se nedivme že dnešní odchovanci sovětských škol neví nic o nějakém dobývání.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279672Verze : 0
Važení kolegovia, svojim príspevkom som neobhajoval politikou iných krajín (USA alebo akýchkoľvek) pretože viem, že dejiny takmer všetkých národov sú plné násilia, genocíd proti "iným".
Ale to čo prezentuje táto nová "učebnica" je presne v súlade z tvrdeným (niekedy z roku 1994/95) podla ktorého si Groznyj vyhodili do vzduch sami Čečenci. Je to ako keby nemecký dejepis tvrdil že Židia sa sami zatvárali do plynu alebo keby USA tvrdili, že zmluvy ktoré pripravili indiánov o ich pôdu boli vysostne spravodlivé, alebo že masaker pri "Wounded Knee" bol len incidentom a počet obetí sa nafukuje len z politických dôvodou.
Jednoducho podla mňa tieto tvrdenia sú za hranicou akceptovatelného.


PS: Mam 24 rokov...
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279673Verze : 0
Ježíš, Zbycho, díky. Konečně vím, co to znamená. Já se tedy s tím poprvé seznámil na jednom ruském webu (tam samozřejmě IMCHO) a byl jsem z toho dost mimo...
To jsou tedy frikulíni Very Happy (víš co to je?)
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279682Verze : 0
MOD

Citace - Jiří Fidler :

Ježíš, Zbycho, díky. Konečně vím, co to znamená. Já se tedy s tím poprvé seznámil na jednom ruském webu (tam samozřejmě IMCHO) a byl jsem z toho dost mimo...
To jsou tedy frikulíni Very Happy (víš co to je?)

Sice tuto debatu zasviníme kurzem "moderní mluvy" ale budíž ... já bych v těch frikulínech hledal spojení sloviček free, cool a in - co to dá dohromady asi vím - nebo ať si pod tím představuje každý co chce ... Very HappyCoolVery Happy
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279684Verze : 0
MOD
Přesně.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279686Verze : 0
MOD

Citace - Zbycho :

Takže :
IMHO anglický In My Humble Opinion - a po našemu něco jako dle mého skromného názoru .


Boha, Zbycho! Vďaka tebe konečne viem (tak ako starejší predomnou Very Happy) čo tá skratka znamená. Very Happy Hanbil som sa totiž opýtať, aby som nevyzeral ako looser. BTW som pochopil hneď ale to IMHO mi ostávalo dodnes skryté. Vrelá vďaka.BTW: od piatka tohto týždňa do utorka týždňa budúceho okupujeme s priateľmi "matku měst". Takže ak náhodou stretnete v centre Prahy päticu Slovákov vyrevujúcich východniarske pesničky tak nevolajte cops. To len sa "Panzer und Freunde" oboznamujú s miestnymi pohostinstvami. Zájazd má oficiálny názov Tour de bar, neoficiálne ho nazývame Brain reset Very Happy.
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279695Verze : 0
MOD
Jinak pro ty co maji problem s nekterymi zkratkami, jedna wiki:
cs.wikipedia.org
Razz
URL : https://www.valka.cz/Nova-ruska-ucebnice-Dejiny-Ruska-v-obdobi-let-1900-1945-t75743#279696Verze : 0
MOD