Main Menu
User Menu

Nizozemská východoindická společnost [1602-1798]

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

     
Název:
Name:
Nizozemská východoindická společnost
Originální název:
Original Name:
Vereenigde Oost-Indische Compagnie, VOC
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obory výroby:
Production Subjects:
obchodní společnost
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
Amsterdam
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
20.03.1602
Zánik:
Cancelled:
17.03.1798 bankrot
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
obchodná spoločnosť realizujúca zámorský obchod a holandské koloniálne výboje v 17 a 18 storočí.
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Nizozemska-vychodoindicka-spolecnost-1602-1798-t116901#404184Verze : 0
MOD