Nelson, Frank

     
Příjmení:
Surname:
Nelson Nelson
Jméno:
Given Name:
Frank Frank
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Frank Nelson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
baron Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1883
DD.MM.1883
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.08.1966 Oxford
11.08.1966 Oxford
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
ředitel Výboru pro zvláštní operace Director of the Special Operations Executive
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
foto: https://goo.gl/Ow8Ofa
URL : https://www.valka.cz/Nelson-Frank-t186734#544224 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Nelson Nelson
Jméno:
Given Name:
Frank Frank
Jméno v originále:
Original Name:
Sir Frank Nelson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.stroud-history.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Nelson-Frank-t186734#544225 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více