Main Menu
User Menu

Nejkratší linie odporu

NEJKRATŠÍ LINIE ODPORU-vzdálenost mezi středem miny a nejbližším volným prostorem v materiálu, který minu obklopuje. Zjištění této teoretické hodnoty bylo důležité pro určení správného množství výbušniny vzhledem k jejímu očekávanému účinku.
URL : https://www.valka.cz/Nejkratsi-linie-odporu-t34138#124447Verze : 0