Main Menu
User Menu

Národní garda státu Massachusetts [1907- ]

Massachusetts National Guard

     
Název:
Name:
Národní garda státu Massachusetts
Originální název:
Original Name:
Massachusetts National Guard
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1907
Předchůdce:
Predecessor:
Massachusettská dobrovolní milice
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Vrchní velitel:
Higher Commander:
Prezident USA a Guvernér státu Massachusetts
Politické řízení:
Political Direction:
Ministerstvo války (do roku 1947)
Národní vojenské vedení (1947-1949)
Ministerstvo obrany1) (od roku 1949)
Vojenské řízení:
Military Direction:
Společný štáb Národní gardy státu Massachusetts
Složení:
Composition:
Pozemní národní garda státu Massachusetts
Letecká národní garda státu Massachusetts
Poznámka:
Note:
1) Úřad Národní gardy
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
https://www.massnationalguard.org/
www.massnationalguard.org
www.mass.gov
URL : https://www.valka.cz/Narodni-garda-statu-Massachusetts-1907-t227442#632649Verze : 3
MOD