Main Menu
User Menu
Reklama

Nájezdnický pluk námořní pěchoty [2015- ]

Marine Raider Regiment

     
Název:
Name:
Nájezdnický pluk námořní pěchoty
Originální název:
Original Name:
Marine Raider Regiment
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.06.2015
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk zvláštních operací námořní pěchoty
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací sil námořní pěchoty
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jacksonville, Camp Lejeune

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Brooks, Michael A. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.06.2015-DD.MM.RRRR 1. nájezdnický prapor námořní pěchoty
19.06.2015-DD.MM.RRRR 2. nájezdnický prapor námořní pěchoty
19.06.2015-DD.MM.RRRR 3. nájezdnický prapor námořní pěchoty

Ručně vyplněné položky:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Velitelská rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.marsoc.marines.mil
www.usmcu.edu [PDF]
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Najezdnicky-pluk-namorni-pechoty-2015-t185246#540706Verze : 1
MOD
Znak pluku
Nájezdnický pluk námořní pěchoty [2015- ] - Zdroj / Source: http://www.marsoc.marines.mil/Units/MarineRaiderRegiment.aspx

Zdroj / Source: www.marsoc.marines.mil
URL : https://www.valka.cz/Najezdnicky-pluk-namorni-pechoty-2015-t185246#540708Verze : 2
MOD