Nájezdnický pluk námořní pěchoty [2015- ]

Marine Raider Regiment
     
Název:
Name:
Nájezdnický pluk námořní pěchoty Marine Raider Regiment
Originální název:
Original Name:
Marine Raider Regiment
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.06.2015
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk zvláštních operací námořní pěchoty Marine Special Operations Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací sil námořní pěchoty
19.06.2015-DD.MM.RRRR Marine Corps Forces Special Operations Command
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jacksonville, Camp Lejeune

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Brooks, Michael A. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Velitelská rota
19.06.2015-DD.MM.RRRR Headquarters Company
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.marsoc.marines.mil
www.usmcu.edu [PDF]
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Najezdnicky-pluk-namorni-pechoty-2015-t185246#540706 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více