Main Menu
User Menu

Jacksonville

Jacksonville, North Carolina

     
Název:
Name:
Jacksonville
Originální název:
Original Name:
Jacksonville
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Onslow
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
34°45'34.99"N 77°24'34.99"W
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1943-DD.MM.1944
16. pluk námořní pěchoty
16th Marine Regiment
DD.07.1946-DD.MM.RRRR
2. pluk námořní pěchoty
2nd Marine Regiment
DD.07.1946-17.10.1949
8. pluk námořní pěchoty
8th Marine Regiment
16.12.1946-DD.03.1947
Flotové uskupení námořní pěchoty v Atlantiku
Fleet Marine Force, Atlantic
05.11.1948-29.11.1949
Útočná peruť 84
Attack Squadron 84
DD.05.1949-17.10.1949
9. pluk námořní pěchoty
9th Marine Regiment
17.10.1949-DD.MM.RRRR
1. prapor 2. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 2nd Marine Regiment
09.08.1950-DD.MM.RRRR
8. pluk námořní pěchoty
8th Marine Regiment
28.12.1950-DD.MM.RRRR
3. prapor 2. pluku námořní pěchoty
3rd Battalion, 2nd Marine Regiment
02.08.1954-DD.MM.RRRR
8. spojovací prapor
8th Communication Battalion
15.04.1976-DD.MM.RRRR
2. bojový ženijní prapor
2nd Combat Engineer Battalion
20.07.1984-DD.MM.RRRR
II. obojživelné uskupení námořní pěchoty
II Marine Amphibious Force
18.04.1994-DD.MM.RRRR
2. lehký obrněný průzkumný prapor
2nd Light Armored Reconnaissance Battalion
DD.07.1994-DD.06.1997
Velitelství sil Sboru námořní pěchoty Spojených států v Atlantiku
United States Marine Corps Forces, Atlantic
01.01.1998-DD.MM.RRRR
2. průzkumný prapor
2nd Reconnaissance Battalion
23.07.1999-DD.MM.RRRR
Velitelská skupina II. expedičního uskupení námořní pěchoty
II Marine Expeditionary Force Headquarters Group
DD.MM.1999-DD.MM.RRRR
2. zpravodajský prapor
2nd Intelligence Battalion
29.05.2003-DD.MM.RRRR
2. tankový prapor
2nd Tank Battalion
21.04.2006-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 2
Combat Logistics Battalion 2
21.04.2006-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 6
Combat Logistics Battalion 6
26.05.2006-DD.MM.RRRR
Pluk bojové logistiky 25
Combat Logistics Regiment 25
DD.MM.2006-19.06.2015
2. prapor zvláštních operací námořní pěchoty
2nd Marine Special Operations Battalion
DD.MM.2006-19.06.2015
3. prapor zvláštních operací námořní pěchoty
3rd Marine Special Operations Battalion
16.02.2007-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 24
Combat Logistics Battalion 24
DD.MM.2009-19.06.2015
Podpůrná skupina zvláštních operací námořní pěchoty
Marine Special Operations Support Group
26.06.2012-DD.MM.RRRR
2. prapor policejních činností
2nd Law Enforcement Battalion
DD.MM.2014-DD.MM.RRRR
Velitelský pluk 2. skupiny logistiky námořní pěchoty
Headquarters Regiment, 2nd Marine Logistics Group
16.06.2015-DD.MM.RRRR
3. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty
3rd Marine Raider Support Battalion
19.06.2015-DD.MM.RRRR
1. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty
1st Marine Raider Support Battalion
19.06.2015-DD.MM.RRRR
2. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty
2nd Marine Raider Support Battalion
19.06.2015-DD.MM.RRRR
2. nájezdnický prapor námořní pěchoty
2nd Marine Raider Battalion
19.06.2015-DD.MM.RRRR
3. nájezdnický prapor námořní pěchoty
3rd Marine Raider Battalion
19.06.2015-DD.MM.RRRR
Nájezdnická podpůrná skupina námořní pěchoty
Marine Raider Support Group
01.10.2015-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 8
Combat Logistics Battalion 8
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 10. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 10th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 6. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 6th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor 8. pluku námořní pěchoty
1st Battalion, 8th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
10. pluk námořní pěchoty
10th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. divize námořní pěchoty
2nd Marine Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. expediční brigáda námořní pěchoty
2nd Marine Expeditionary Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 2. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 2nd Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor 8. pluku námořní pěchoty
2nd Battalion, 8th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor údržby
2nd Maintenance Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. radiový prapor
2nd Radio Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. rota pro koordinaci letecké, námořní a dělostřelecké palebné podpory
2nd Air Naval Gunfire Liaison Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. skupina logistiky námořní pěchoty
2nd Marine Logistics Group
DD.MM.RRRR-DD.01.2003
2. tankový prapor
2nd Tank Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. zdravotnický prapor
2nd Medical Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. zubní prapor
2nd Dental Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. zásobovací prapor
2nd Supply Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. útočný obojživelný prapor
2nd Assault Amphibian Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
22. expediční jednotka námořní pěchoty
22nd Marine Expeditionary Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
24. expediční jednotka námořní pěchoty
24th Marine Expeditionary Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
26. expediční jednotka námořní pěchoty
26th Marine Expeditionary Unit
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
3. prapor 8. pluku námořní pěchoty
3rd Battalion, 8th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. pluk námořní pěchoty
6th Marine Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. prapor ženijní podpory
8th Engineer Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
II. expediční uskupení námořní pěchoty
II Marine Expeditionary Force
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 167
Marine Light Attack Helicopter Squadron 167
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Lehká útočná vrtulníková peruť námořní pěchoty 269
Marine Light Attack Helicopter Squadron 269
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 26
Marine Aircraft Group 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecká skupina námořní pěchoty 29
Marine Aircraft Group 29
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Nájezdnický pluk námořní pěchoty
Marine Raider Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť letecké logistiky námořní pěchoty 26
Marine Aviation Logistics Squadron 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť letecké logistiky námořní pěchoty 29
Marine Aviation Logistics Squadron 29
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Peruť zabezpečení křídla námořní pěchoty 272
Marine Wing Support Squadron 272
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk bojové logistiky 2
Combat Logistics Regiment 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk zvláštních operací námořní pěchoty
Marine Special Operations Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 22
Combat Logistics Battalion 22
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Prapor bojové logistiky 26
Combat Logistics Battalion 26
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 261
Marine Medium Tiltrotor Squadron 261
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 263
Marine Medium Tiltrotor Squadron 263
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 264
Marine Medium Tiltrotor Squadron 264
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 266
Marine Medium Tiltrotor Squadron 266
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová peruť námořní pěchoty 365
Marine Medium Tiltrotor Squadron 365
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Střední konvertoplánová výcviková peruť námořní pěchoty 204
Marine Medium Tiltrotor Training Squadron 204
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 461
Marine Heavy Helicopter Squadron 461
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková peruť námořní pěchoty 464
Marine Heavy Helicopter Squadron 464
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Těžká vrtulníková výcviková peruť námořní pěchoty 302
Marine Heavy Helicopter Training Squadron 302
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelský prapor 2. divize námořní pěchoty
Headquarters Battalion, 2nd Marine Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství a velitelská peruť Letecké stanice námořní pěchoty New River
Headquarters and Headquarters Squadron, Marine Corps Air Station New River
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Velitelství sil zvláštních operací Sboru námořní pěchoty Spojených států
United States Marine Corps Forces Special Operations Command
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Útočná výcviková peruť námořní pěchoty 203
Marine Attack Training Squadron 203
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jacksonville-t200286#573566Verze : 0
MOD