Main Menu
User Menu

Náhradní peruť leteckého pluku 3 [1924-1938]

Replacement Squadron of the 3rd Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní peruť leteckého pluku 3
Originální název:
Original Name:
Náhradní peruť leteckého pluku 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní prapor leteckého pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 603
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.05.1924-24.09.1938 Letecký pluk 3
Dislokace:
Deployed:
04.05.1924-DD.10.1927 Nitra, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
DD.10.1927-24.09.1938 Piešťany, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /

Velitel:
Commander:
04.05.1924-30.11.1925 Prchal, Viktor (Podplukovník)
30.11.1925-DD.MM.RRRR , ( )
30.04.1928-31.12.1929 Šustera, Kamil (Podplukovník)
31.12.1929-15.10.1933 Čech, Jan (Podplukovník)
15.10.1933-24.09.1938 Šustera, Kamil (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.05.1924-01.04.1927 2. náhradní letka leteckého pluku 3
01.04.1927-24.09.1938 Cvičná letka leteckého pluku 3
01.04.1927-24.09.1938 Náhradní letka leteckého pluku 3

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Letecký pluk 3
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-perut-leteckeho-pluku-3-1924-1938-t70312#278136Verze : 3
MOD