Main Menu
User Menu

Morseova abeceda

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, které nahrazují znaky klasické latinsky (u převodu do jiných abeced např. azbuky se používá stejná sada, jen některé kombinace odpovídají jinému - speciálnímu znaku který se v latince nevyskytuje - např Щ (Šč) je pod písmenem Q, Ь (měkký znak) pod X)
Morseova abeceda se zkládá z dlouhých a krátkých znaků - ty je možno přenášet např. akusticky (pomocí el. proudu - telegraf), opticky (signalizace vlajkami) ... atp.

V zápisu se jednotlivá písmena oddělují lomítkem, slova dvěma lomítky a věty lomítky třemi. Při vysílání je to prováděno větším intervaly mezi jednotlivými úseky zprávy. Při signlizaci za pomocí vlajek se to provádí pomocí jednoho až tří otočení jedné z vlajek proti směru chodu hodinový ručiček.

Kódování abecedy vymyslel Samuel Morse (v letech 1791-1872). A v roce 1844 s ním provedl první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. Původní abeceda byla ještě v roce 1918 zdokonalena. Při volbě kódování byly znaky voleny tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Morseova abeceda měla velký význam také v námořnictví a armádě. Např. ještě do roku 1996 ji používaly jako prostředek tísňového volání všechny lodě o výtlaku větším než 300 tun (nahrazena globálním námořním tísňovým a bezpečnostním systémem GMDSS)
Nejběžnější praktické použití je dnes v amatérské radiotelegrafii. Rychlost signalizace se pohybuje od 60 do 250 znaků za minutu. Při vyšší rychlosti je možné, že se znak vysílá 2x za sebou pro snažší zachycení.


ZÁPIS VÝZNAM POMOCNÉ SLOVO ČJ / AJ
● ─ A akát / Alfa
● ─ ● ─ Ä
─ ●●● B blýskavice / Bravo
─ ● ─ ● C cílovníci / Charlie
─ ●● D dálava / Delta
E erb / Echo
●● ─ ●● É
●● ─ ● F Filipíny, filiálka / Foxtrot
─ ─ ● G grónská zem / Golf
●●●● H hrachovina / Hotel
─ ─ ─ ─ Ch chvátám já sám
●● I ibis / India
● ─ ─ ─ J jasmín bílý / Juliett
─ ● ─ K království, krákorá / Kilo
● ─ ●● L lupíneček, lední hokej / Lima
─ ─ M mává / Mike
─ ● N Národ, nána / November
─ ─ ─ O ó náš pán
─ ─ ─ ● Ö
● ─ ─ ● P papírníci / Papa
─ ─ ● ─ Q kvílí orkán / Quebec
● ─ ● R rarášek / Romeo
●●● S sekera, sobota / Sierra
T tón, trám / Tango
●● ─ U učený / Uniform
●● ─ ─ Ü
●●● ─ V vyučený, vyvolený / Victor
● ─ ─ W vagón klád / Whiskey
─ ●● ─ X Xémokratés / Xray
─ ● ─ ─ Y ý se ztrácí / Yankee
─ ─ ●● Z známá žena (firma) / ZuluZÁPIS VÝZNAM ČJ / AJ
● ─ ─ ─ ─ 1 / One
●● ─ ─ ─ 2 / Two
●●● ─ ─ 3 / Three
●●●● ─ 4 / Four
●●●● 5 / Five
─ ●●●● 6 / Six
─ ─ ●●● 7 / Seven
─ ─ ─ ●● 8 / Eight
─ ─ ─ ─ ● 9 / Nine
─ ─ ─ ─ 0 / ZeroZÁPIS VÝZNAM
─ ─ ─ ● ● ● dvojtečka ( : )
─ ─ ● ─ ─ čárka (, )
─ ─ ● ● ─ vykřičník ( ! )
─ ● ─ ─ ● ─ závorka ( () )
─ ● ─ ● ─ hvězdička, krát ( * )
─ ● ● ─ ● děleno, zlomková čára ( : / )
─ ● ● ● ─ rovnítko ( = )
─ ● ─ ● ─ pozor
─ ● ─ ● ─ ● středník ( ; )
─ ● ─ ● ─ ●●● pomaleji!
─ ●●●● ─ pomlčka ( - )
● ─ ─ ─ ─ ● odsuvník, tabulátor
● ─ ─ ● ─ ● zavináč ( @ )
● ─ ● ─ ● plus ( + )
● ─ ● ─ ● ─ tečka (. )
● ─ ● ● ─ ● uvozovka ( " )
● ● ─ ─ ● ─ podtržítko ( _ )
● ● ─ ─ ● ● otazník ( ? )
● ─ ● ─ konec
●●● ─ ● rozumím
●●●●●●● nerozumímPříklad
/.-/..../---/.---//.---/.-/-.-//..././/--/.-/.../..--../// = AHOJ JAK SE MAS?


Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Morseova_abeceda, vlastní archiv + zkušenost ...

Morseova abeceda - Tabulka pro rychlošifrování základních abecedy - čárka je vyjádřena modře, tečka žlutě.
Při čtení se pohybujete vodorovně.

ZDROJ: https://cs.wikipedia.org

Tabulka pro rychlošifrování základních abecedy - čárka je vyjádřena modře, tečka žlutě.
Při čtení se pohybujete vodorovně.

ZDROJ: https://cs.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Morseova-abeceda-t65061#231890Verze : 0