Meister, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Meister Meister
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Meister
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál letectva General of the Flyers
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1897 Kolín nad Rýnem /
01.08.1897 Cologne /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.09.1958 Hannover /
11.09.1958 Hannover /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 4. leteckého zboru Commanding General of the IV. Flying-Corps
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Meister-Rudolf-t125146#425206 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Meister Meister
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Meister
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
22.03.1915 poručík
31.07.1925 nadporučík
01.05.1931 kapitán
01.05.1935 major
01.08.1937 podplukovník
01.08.1940 plukovník
01.09.1943 generálmajor
01.03.1943 generálporučík
01.09.1944 generál letectva
22.03.1915 Leutnant
31.07.1925 Oberleutnant
01.05.1931 Hauptmann
01.05.1935 Major
01.08.1937 Oberstleutnant
01.08.1940 Oberst
01.09.1943 Generalmajor
01.03.1943 Generalleutnant
01.09.1944 General der Flieger
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Meister-Rudolf-t125146#425208 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více