Main Menu
User Menu

Lucembursko

Luxembourg

Český název:
Czech name:
Lucembursko
Originální název:
Original name:
Grand Duche de Luxembourg
Anglický název:
English name:
Luxembourg
Hlavní město:
Capital:
Lucemburk
Státní zřízení:
Government type:
konstituční monarchie (velkovévodství) / constitutional monarchy
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
3 okresy / 3 districts
Úřední jazyk:
Languages:
lucemburština / Luxembourgish
Měna:
Currency:
euro (EUR) / euros
Ozbrojené složky:
Military branches:
Armáda / Army
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB (nonregional member), Australia Group, Benelux, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NATO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel / observer), OECD, OIF, OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNRWA, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Rozloha:
Area :
(km2)
2 586
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Buurgplaatz (559 m)
nejnižší bod / lowest point - řeka Mosela (133 m) / Moselle River
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
západní Evropa / Western Europe
Sousední státy:
Neighbours:
Belgie, Francie, Německo / Belgium, France, Germany
Vznik:
Independence:
3.1.1905
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 491 775
Národnostní složení:
Ethnic groups :
63,1% Lucemburci / Luxembourger
13,3% Portugalci / Portuguese
4,5% Francouzi / French
4,3% Itálie / Italian
2,3% Němci / German
7,3% ostatní země Eu / other EU
5,2% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
87% římskokatolické / Roman Catholic
13% ostatní / other
ISO: LUX
Internetová doména:
Internet country code :
.lu
Časové pásmo :
Time zone :
+1
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
https://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
https://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Lucembursko-t84518#310747Verze : 0