Main Menu
User Menu

Letištní peruť Přerov [1945-1946]

Air Base Squadron Přerov

     
Název:
Name:
Letištní peruť Přerov
Originální název:
Original Name:
Letištní peruť Přerov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.01.1946
Nástupce:
Successor:
Letištní správa Přerov
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-01.01.1946 Velitelství letectva 3. oblasti
02.01.1946-15.01.1946 Velitelství leteckých základen 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-15.01.1946 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-15.01.1946 Pecl, František (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
IRRA,Miroslav : ČESKOSLOVENSKÉ VOJENSKÉ LETECTVO 1945-1950 I. díl (Svět křídel 2006)ISBN 80-86808-33-5
Vystavěl, Stanislav: Bez nich by nevzlétli (Svět křídel Cheb 2008) ISBN 978-80-86808-54-3
URL : https://www.valka.cz/Letistni-perut-Prerov-1945-1946-t165608#499469Verze : 0
Velitel letištní perutě Přerov mjr. František Pecl
Letištní peruť Přerov [1945-1946] - Zdroj: Vlastní sbírka Fotografií

Zdroj: Vlastní sbírka Fotografií
URL : https://www.valka.cz/Letistni-perut-Prerov-1945-1946-t165608#546146Verze : 0