Main Menu
User Menu

Langer, Gwido Karol

Gwido Karol Langer

     
Příjmení:
Surname:
Langer
Jméno:
Given Name:
Gwido Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Gwido Karol Langer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
diplomovaný plukovník
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.09.1894 Žilina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.03.1948 Kinross
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Náčelník štábu 1. pěší divize [1921-1939]


Přednosta šifrovacího oddělení při II. odboru hlavního štábu polské armády.


Vedoucí polské kriptologické buňky při francouzské výzvědné službě ve Francii.Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Pod jeho vedením byly dány základy prolomení německého šifrovacího kódu Enigma.


Kriptologická buňka ve Francii pod jeho vedením prolomila šifrovací kód švýcarské armády založený na obchodním modelu Enigmy
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Grajek, Marek: Gwido Karol Langer 1894-1948, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa 2009
URL : https://www.valka.cz/Langer-Gwido-Karol-t108642#385407Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Langer
Jméno:
Given Name:
Gwido Karol
Jméno v originále:
Original Name:
Gwido Karol Langer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1900-DD.MM.1904 Lidová škola v Těšíně
DD.MM.1904-DD.MM.1911 Reálná škola v Těšíně
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1911-28.07.1914 Tereziánská vojenská akademie ve Wiener Neustadt
05.01.1919-DD.MM.RRRR Důstojnická škola Polských vojsk ve východním Rusku a na Sibiři
23.10.1923-01.10.1925 Vyšší válečná škola ve Varšavě
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.07.1914 podporučík Rakousko-Uherské armády
01.05.1915 poručík Rakousko-Uherské armády
DD.MM.1919 poručík Polských vojsk ve východním Rusku a na Sibiři
01.06.1920 kapitán polské armády
15.08.1924 major polské armády
01.10.1925 major generálního štábu polské armády
01.01.1931 diplomovaný podplukovník polské armády
DD.MM.1947 diplomovaný plukovník polské armády 1)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
13.10.1927-05.01.1930 Náčelník štábu : 1. legionářská pěší divize

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-05.06.1916 Důstojník 16. pluku Lanwehru Rakousko-Uherské armády 2)
05.06.1916-01.12.1918 V ruském zajetí
02.12.1918-DD.01.1920 Důstojník Polských vojsk ve východním Rusku a na Sibiři 3)
DD.01.1920-03.09.1920 V bolševickém zajetí.
03.09.1920-04.10.1920 Útěk ze zajateckého tábora v Tule a překročení polsko-bolševické fronty
14.10.1920-23.10.1923 Důstojník 1. horské divize 4)
23.10.1923-01.10.1925 Studium na Vyšší válečné škole ve Varšavě
01.10.1925-13.11.1927 Přednosta oddělení materiální mobilizace při I. odboru generálního štábu.
13.11.1927-05.01.1930 Náčelník štábu 1. legionářské pěší divize
05.01.1930-DD.MM.1930 Práce v Hlavním štábu polské armády
DD.MM.1930-17.09.1939 Přednosta Šifrovacího oddělení při II. odboru hlavního štábu
17.09.1939-DD.10.1939 Evakuace přes Rumunsko do Francie
DD.10.1939-DD.03.1943 Vedoucí polské kriptologické buňky při francouzské výzvědné službě ve Francii.
DD.03.1943-08.09.1945 V německém zajetí
DD.10.1945-DD.MM.1947 V Anglii mimo činnou službu
Vyznamenání:
Awards:
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Walecznych 1920 + bar
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Niepodległości
Médaille Interalliée
Poznámka:
Note:
1) V roce 1947 povýšily londýnské vojenské úřady četné důstojníky ještě před demobilizací. Protože ale polská vláda v exilu neměla dostatečné finanční prostředky pro výplatu částek odpovídajících novým hodnostem, povyšovací rozkazy byly utajněny a dotyční důstojníci o nich nebyli ani uvědoměni. To se týkalo rovněž G. K. Langera.
2) Mezi jinými velitel náhradní roty a velitel roty na frontě. 2x zraněn (doba léčby 27.08.1914-DD.10.1914 a 13.01.1915-07.04.1915)
3) Mezi jinými velitel čety Důstojnické školy Polských vojsk ve východním Rusku a na Sibiři, důstojník 5. polské střelecké divize.
4) Mezi jinými velitel praporu a od 24.01.1922 2. důstojník štábu divize.
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwido_Langer
Grajek, Marek: Pułkownik Gwido Karol Langer 1894-1948, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa 2009
URL : https://www.valka.cz/Langer-Gwido-Karol-t108642#385412Verze : 0
MOD