Lammerding, Heinz Bernard

     
Příjmení:
Surname:
Lammerding Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Armed SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.08.1905 Dortmund /
27.08.1905 Dortmund /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.01.1971 Bad Tölz /
13.01.1971 Bad Tölz /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ: 38. granátnická divize SS Nibelungen Commander of 38th SS-Grenadier-Division "Nibelungen"
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knights cross
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#415618 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lammerding Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.01.1931 SA-Obertruppführer
04.04.1934 SS-Sturmführer
01.05.1935 SS-Obersturmführer
30.01.1937 SS-Hauptsturmführer
19.10.1939 SS-Sturmbannführer
01.09.1941 SS-Obersturmbannführer
30.01.1943 SS-Standartenführer
09.12.1943 SS-Oberführer
20.04.1944 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
DD.01.1945 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
18.01.1931 SA-Obertruppführer
04.04.1934 SS Sturmführer
01.05.1935 SS-Obersturmführer
30.01.1937 SS-Hauptsturmführer
19.10.1939 SS-Sturmbannführer
01.09.1941 SS-Obersturmbannführer
30.01.1943 SS-Standartenführer
09.12.1943 SS-Oberführer
20.04.1944 SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
DD.01.1945 SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Armed-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
uk.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#468784 Verze : 1
Heinz Lammerding získla dva inžienierske diplomy, čo mu umožnilo uplatnenie sa na vrchnom úrade odboru výcviku nemeckej armády. Po vstupe do nacistickej strany riadil ženijnú školu SA. 1. apríla/dubna 1935 sa stal členom ženijného odboru SS-Verfugungstruppe s hodnosťou obersturmfuhrera. Neskor bol povýšený na hauptsturmfuhrera a učil na dôstojnickej škole SS v Braunschweigu. Neskôr bol prevelený na Eickeho inšpektorát koncentračných táborov. V októbri/říjnu 1939 prevzal velenie ženijného praporu divízie TOTENKOPF a v tejto funkcii úspešne prešiel v roku 1940 ťažením vo Francúzsku. Lammerding si tu vydobil Železný kríž 1. a 2. triedy za statočnosť.

Lammerding hral významnú úlohu pri dobývaní Stalinovej línie na jesen 1941 a tiež v období bojov v obklúčenej demjanskej kapse. Ako Eickeho oblubenec bol Lammerding povýšený do hodnosti obersturmbannfuhrera a poverený velením divízneho motocyklového praporu. V čele jednotky stál po dobu úspešných bojov v okolí Charkova v zime 1942-1943. Za svoje bojové výkony obdržal Nemecký kríž v zlate (vyznamenaie tvoriace medzistupen medzi Železným krížom 1. triedy a Rytierskym krížom). Tiež krátko velil divízii TOTENKOPF v období medzi 27. dubnem/aprílom a 15. kvetnem/májom 1943. Po krátkom pôsobení na štábe 2. tankového zboru SS Himmler osobne vybral Lammerdinga do funkcie náčelníka štábu protipartizánskych jednotiek, ktorým velil Erich von dem Bach-Zewelski. Lammerding organizoval čistenie močarísk v okolí Pripjate, pri ktorom prišlo život najmenej 15 000 sovietskych občanov. Za tento čin bol odmenený Rytierskym krížom a menovaný do funkcie velitela 2. tankovej divízie SS Das Reich. Vysoko si ho vážil i Eicke, ktorý bol preslávený svojou náročnosťou voči podriadeným. V každom prípade bol Lammerding fanatický bojovník, čo ukázal v Pripjaťských močariskách a aj pri velení svojej divízie vo Francúzsku. V kvetnu/ máji 1944 zahájil nechvalne preslávenú ofenzívu proti fracúzskemu hnutiu odporu v kraji Auvergne, známou pod označením KRV A POPOL. Nechal verejne obesiť 99 francúzov podozrivých z činnosti v podzemnom hnutí.V červnu/júni toho roku, ked sa jeho jednotka presúvala na pobrežie Normandie, schválil zabitie viac ako 600 francúzskych civilistov vrátane 207 detí v Oradour-sur-Glane. Bola to odveta za zabitie dôstojníka SS. 10. července/ júla 1944 divízia dorazila do Normandie, kde sa stretla s Američanmi, ktorí sa pokúšali preniknúť do vnútrozemia. 26. července/júla bol Lammerding zranený, rýchlo sa však zotavil, a už v listopadu/ novembri opať velil divízie Das Reich. V čele divízie stál tiež v priebehu neúspešnej ofenzívy v Ardenách, potom krátko pôsobil ako veliteľ 38. divízie SS Nibelungen. Vojna pre neho skončila na poste Himmlerovho pobočníka. Lammerding bol po vojne francúzskym súdom v neprítomnosti obvinený a odsúdený k trestu smrti, nikdy však nebol zatknutý. Francúzska vláda márne žiadala Nemecko o Lammerdingovo vydanie až do jeho smrti v roku 1971.
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#36497 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více