Main Menu
User Menu
Reklama

Kurýrní četa 11 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 11

     
Název:
Name
Kurýrní četa 11
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.08.1939-06.09.1939 Letectvo armády "Modlin" [1939-1939]
06.09.1939-17.09.1939 Velitelství sborové oblasti VI [1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
25.08.1939-01.09.1939 Lviv, (?)Lwów-Skniłów /
01.09.1939-17.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
DD.08.1939-17.09.1939 Cesarczyk, Zygmunt (podporucznik pilot v záloze)
Výzbroj:
Armament:
01.09.1939:
3x RWD-8 (zničeny 01.09.1939 při náletu He 111P od II/KG 4 na letiště Skniłów)
02.09.1939:
2x RWD-8 a 1 Lublin R-XIIIC
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-11-1939-1939-t66651#413897Verze : 0
MOD
Pluton Łącznikowy Nr 11 – Kurýrní četa 11


Byla zmobilizována na lvovském letišti Skniłów ze záloh 6. leteckého pluku. Pozemní obsluhu tvořili částečně mechanici lvovského aeroklubu.
Po mobilizaci měla být přidělena Letectvu armády „Modlin“.
01.09.1939 byly při náletu zničeny všechny tři stroje čety, čímž se znemožnil přelet do operačního prostoru Armády „Modlin“.
02.09.1939 byly četě přiděleny tři nové stroje 2x RWD-8 a 1x Lublin R-XIIIC .
03.09.1939 se četa přesunula do Lvova.
05.09.1939 byl pozemní sled navagonován pro přesun do Varšavy. Vzdušný sled byl připraven k přeletu.
06.09.1939 vzdušný sled byl podřízen Velitelství sborové oblasti VI
Pozemní sled byl do Modlinu vypraven po železnici 5. září. Vzdušný sled zůstal na letišti Skniłów.
07.09.1939 proveden jeden kurýrní let s poštou do Přemyslu. Nouzové přistání u Sokalu. Pozemní sled se nacházel v Lublinu a pokračoval v cestě do Varšavy.
08.09.1939 se pozemní sled dostal kolem 14.00 hod. do Varšavy. Vzdušný sled provedl přelet na letiště Biłka Szlachecka (20 km východně od Lvova).
09.09.1939 provedeny dva lety pro Velitelství sborové oblasti VI. Pozemní sled obdržel rozkaz přejezdu po vlastní ose do Brestu nad Bugem.
10.09.1939 přelétly dva stroje na letiště ve Złoczowě
17.09.1939 po ztrátě všech strojů vzdušný sled překročil hranici do Rumunska.


Piloti:
Desátník pilot v záloze Stefan Hawryluk (padl mezi 9. – 17. zářím)
Desátník pilot v záloze Kazimierz Kasprawicz, některé zdroje uvádějí Kasprowicz (padl 11. září sestřelen Lt. Walterem Maurerem od 3./ZG 2)
Desátník pilot Stanisław Słowikowski


Ztráty:
01.09.1939 všechny 3 stroje zničeny na letišti Skniłów při náletu He 111P od II/KG 4.
7.9.1939 – R-XIIIC zničený u Sokala. Ppor. rez. pil. Cesarczyk se vrátil k jednotce automobilem
11.9. 1939 – RWD-8 na palubě s kpr. pil. Kasprawiczem sestřelen u Wietlinu (podle hlášení Lt. Maurera). Polské zdroje neuvádějí místo jeho sestřelu ani umístění jeho hrobu.
9. – 17.9.1939 – RWD-8 s kpr. pil. Hawrylukem (datum, místo i příčina neznámé)


Známá použitá letiště:
Skniłów (24.09.- 01.09.1939)
Lwów (01.09.- 08.09.1939)
Biłka Szlachecka (08.09.1939-10.09.1939)
Złoczów (10.09.-DD.09.1939)


Literatura:
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską Cz. II Kampfflieger, Armagedon, Gdynia 2005
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Bellona, Warszawa 1992
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-11-1939-1939-t66651#236039Verze : 0
MOD