Main Menu
User Menu

Klíma, Jaroslav

JUDr. Jaroslav Klíma


1913-1939


- předseda Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
- jeden z 9 studentských činitelů popravených 17. listopadu 1939* 18/5/1913, Praha
- vystudoval pražské gymnázium v Křemencově ulici
- poté započal studium PF UK, které roku 1937 zakončil doktorátem
- již od gymnázia se angažoval v řadách české nacionální mládeže
            - jeden z vůdců Mladé generace Československé národní demokracie
- angažoval se ve studentském odboru Národního sjednocení
- roku 1937 nastoupil prezenční vojenskou službu
- jako jezdecký důstojník prožil obě mobilizace
- jaro 1939 - návrat do civilu
- od poloviny září 1939 začal pracovat jako předseda Národního svazu českého studentstva v Čechách a na Moravě
            (= celoprotektorátní organizace studentstva)


- 14. listopadu 1939 objížděl pražské koleje a vyzýval studenty k zachování klidu během pohřbu Jana Opletala + aby zlikvidovali možné usvědčující materiály
- 15. listopadu pak úspěšně intervenoval ve prospěch studentů zadržených českou policií
- s pomocí ostatních členů vedení se snažil intervenovat i ve prospěch studentů zadržených německými složkami
- za pomoci doc. Matouška si vymohl audienci u prezidenta Háchy, která se měla konat 17.11.
- 16. listopadu - večer se dostavil nečekaně do sídla Národního svazu českého studentstva
            (= česká zemská organizace studentstva), kde se sešel se svou přítelkyní
            - zde probíhající schůze výboru Svazu se neúčastnil
- i přesto byl spolu s ostatními funkcionáři svazu odvlečen gestapem do Petsckova paláce
- 17. listopadu 1939 byl popraven v ruzyňských kasárnách
URL : https://www.valka.cz/Klima-Jaroslav-t28450#99842Verze : 0
MOD