Main Menu
User Menu

Kavan, Antonín

Plukovník JUDr. Antonín Kavannar.: 5. října 1921, Praha - Záběhlicích- jeho otec pracoval jako pekařský dělník
- navštěvoval oecnou školu a čtyři roky měšťanky
- vyučil se automechanikem
- pracoval mimo jiné jako strojní zámečník


- červen 1945 - nástup ke Sboru národní bezpečnosti
- září 1945 - vstup do KSČ
(nejprve aktivní soudruh, postupně pasivní)
- 1948/49 - jeho matka vyloučena z KSČ


- u SNB nejprve působil jako osvětový pracovník
- v březnu 1948 přešel v hodnosti strážmistra k StB, konkrétně k referátu sledování IV. sektoru skupiny BAa
- červen 1948 - pověřen vedením referátu sledování
- po spojení referátu šetření a výpadovky převelen do funkce zástupce velitele referátu sledování (V. Kozel)
- po Kozlově odchodu se stal Kavan náčelníkem oddělení sledování
- září 1950 - Kavan se stal zástupcem velitele sektoru BAa-IV (A. Prchal)


- v letech 1950-1952 se Kavan přímo i nepřímo podílel na rozpracování a zatčení řady významných osob z vysokých vnitrostranických, armádních a dokonce i státobezpečnostních kruhů (Šling, Novomeský, Husáka, Clementis, Švermová, Kopold, London, Reicin, Závodský, Pich-Tůma, Smrkovský, Procházka, Hofman, Haškovec, Outrata, Kroček, Slánský, Geminder, Klapálek, Svoboda)


- únor 1951 - nástup do funkce velitele V. sektoru


- k 1. lednu 1953 mimořádně povýšen do hodnosti majora
- duben 1953 - propůjčen Řád práce)
- leden 1953 - odjezd na jednoroční kurs státní bezpečnosti do Moskvy
- ještě v SSSR ustanoven do funkce náčelníka VII. sektoru
- leden 1954 návrat
- k 1. únoru 1954 - v hodnosti podplukovníka ustanoven náčelníkem nově reorganizované VII. správy MV


xxx- k 15. března 1971 zpětně ustanoven do funkce náčelníka IV. správy FMV; plně se zapojil i do stranické práce - např. v HV KSČ či při CÚV KSČ


- v říjnu 1976 vznikl Kavanovi nárok na starobní důchod, ten však zůstal na své pozici až do konce ledna 1982(dokončení příště)
URL : https://www.valka.cz/Kavan-Antonin-t80535#295080Verze : 0
MOD
Diskuse
bude nekdy dokonceni ? Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Kavan-Antonin-t80535#375267Verze : 0
MOD
Jé, kostlivec ve skříni ... tenkrát jsem potřeboval něco najít/ověřit, abych se pohnul dál. Kouknu na to Smile
URL : https://www.valka.cz/Kavan-Antonin-t80535#375274Verze : 0
MOD