Kasernovaná policie

Kasernierte Polizei
Kasernierte Polizei
Kasernovaná policie
URL : https://www.valka.cz/Kasernovana-policie-t68278#239786 Verze : 0
Jednotky kasernovaná policie (Kasernierte Polizeieinheiten) byly součástí ochranné policie. Jednalo se o policisty umístěné v kasárnách, z čehož pochází název této složky. Sloužily jako mobilní, dobře vybavená a vycvičená záloha té části ochranné policie, jež vykonávala běžnou službu (viz obvodní policie). Vedle běžného policejního vybavení vlastnily jednotky kasernované policie i pušky, samopaly, kulomety, granáty a obrněná vozidla. Blížily se tak do značné míry běžné vojenské pěchotě. Mezi jejich hlavní úkoly patřila strážní služba při různých veřejných shromážděních, udržování pořádku a ochrana před rabováním při leteckých náletech a potlačování vnitřních nepokojů.


Jednotky kasernované policie byly původně organizovány do rot (původní název Hundertschaften - setniny, vystřídal po čase termín Kompanien - roty). Tam, kde bylo několik rot v rámci jedné policejní správy, byly zorganizovány v policejní prapory (Polizei Bataillone). Na počátku druhé světové války jich existovalo 21, přičemž každý měl zhruba 500 mužů. Během tažení proti Polsku bylo nasazeno 13 těchto praporů. Jejich úkolem bylo zajištění zajatců, zbraní, vojenské techniky, resp. dobytého území vůbec. Ve druhé polovině roku 1940 již existovalo více jak 100 policejních praporů. Po vypuknutí války se Sovětským svazem došlo i na vznik celých policejních pluků (Polizei Regimenter). Zajímavostí byly i policejní tankové roty, resp. zesílené policejní tankové roty.


Policejních pluků vzniklo kolem třiceti. K nim přibylo osm policejních střeleckých pluků. V roce 1943 byly přejmenovány na policejní pluky SS a policejní střelecké pluky SS. Některé pluky se na východní frontě osvědčily - například v kapse u Cholmu v roce 1942. V těchto plucích totiž sloužili ti zdatnější z kasernované policie. Ostatní zůstali v zázemí, kde tvořili strážní prapory (Polizei Wachbataillone), které plnily původní úkoly, tj. především udržování pořádku po spojeneckých náletech.Zdroje:
Die Deutsche Polizei
Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
Gordon WILLIAMSON: German Security and Police Soldier 1939-1945, Osprey Publishing, Oxford, 2002
URL : https://www.valka.cz/Kasernovana-policie-t68278#239792 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více