Johnstone, Edward Graham

     
Příjmení:
Surname:
Johnstone Johnstone
Jméno:
Given Name:
Edward GrahamEdward Graham
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Graham Johnstone
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
námořní poručík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.05.1899 Tooting, Londýn /
06.05.1899 Tooting, London /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1946 /
DD.MM.1946 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. se 17 sestřely [13 sražených do neřízeného pádu (5 sám, 8 sdílel) a 4 zničené (1 sám, 3 sdílel)]
- jeho manželkou byla Doris Zinkeisen, skotská kostymérka, umělkyně a spisovatelka, se kterou měl 2 dcery a syna, dvojčata Janet a Anne, se proslavily jako ilustrátorky dětské knížky 101 dalmatinů
- english flying ace of WW1 with 17 claims [13 driven out of control (5 solo, 8 shared) and 4 destroyed (1 solo, 3 shared)]
- his wife was Doris Zinkeisen, scottish costume maker, artist and writer, with whom had 2 daughters and son, twins Jannet and Anne, became famous as illustrator of child book 101 dalmatines
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnstone-Edward-Graham-t237245#655769 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Johnstone Johnstone
Jméno:
Given Name:
Edward Graham Edward Graham
Jméno v originále:
Original Name:
Edward Graham Johnstone
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.08.1917 poručík (dočas., na zk.)
DD.12.1939 námořní poručík
DD.08.1943 fregatní kapitán (výkonný)
DD.07.1945 námořní kapitán (dočasně výkonný)
19.08.1917 Flight Sub-Lieutenant (temp., on prob.)
DD.12.1939 Lieutenant
DD.08.1943 Commander (acting)
DD.07.1945 Captain (temporary acting)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
06.05.1917-DD.MM.RRRR Královská námořní letecká služba
DD.MM.1917-DD.MM.1917 12. námořní peruť RNAS (výcvik)
DD.MM.1917-01.04.1918 8. námořní peruť RNAS (pilot)
01.04.1918-DD.MM.RRRR 208. peruť RAF (pilot)
11.04.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
DD.12.1939-DD.MM.RRRR dobrovolné zálohy královského námořnictva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR HMS Vulture
06.05.1917-DD.MM.RRRR Royal Naval Air Service
DD.MM.1917-DD.MM.1917 No. 12 Naval Squadron RNAS (training)
DD.MM.1917-01.04.1918 No. 8 Naval Squadron RNAS (pilot)
01.04.1918-DD.MM.RRRR No. 208 Squadron RAF (pilot)
11.04.1919-DD.MM.RRRR unemployed list RAF
DD.12.1939-DD.MM.RRRR Royal Naval Volunteer Reserve
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR HMS Vulture
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnstone-Edward-Graham-t237245#655772 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více