Main Menu
User Menu
Reklama

Jízdní četa polního četnictva č. 9 [1939-1939]

Pluton Konny Żandarmerii Nr 9/9th Military Police Horse Platoon

     
Název:
Name:
Jízdní četa polního četnictva č. 9
Originální název:
Original Name:
Pluton Konny Żandarmerii Nr 9 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
3)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 4)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.03.1939-DD.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.03.1939-DD.03(04?).1939 Baranowicze/? /
DD.03(04?).1939-DD.03(04?).1939 Baranowicze / -Białystok-Tłuszcz-Sierpc/přesun po železnici /
DD.03(04?).1939-DD.09.1939 prostor Sierpc-???-???-???/?
/
5)

Velitel:
Commander:
24.03.1939-DD.03(04?).1939 ???, ??? v zastoupení velitele
DD.03(04?).1939-DD.09.1939 Daszewski, Adam Andrzej (podporucznik rezerwy żandarmerii) 6)
Výzbroj:
Armament:
Jízdní četa polního četnictva
Byla vyzbrojena 7,92 mm karabinami (karabinki) Mauser wz. 98.
Poznámka:
Note:
1) V některých polských zdrojích může být uvedena jako Jízdní četa polního četnictva Novohradské jezdecké brigády (pluton konny żandarmerii Nowogródzkiej Brygady Kawalerii - Military Police Horse Platoon of the Nowogródzka Cavalry Brigade).
2) Mobilizace čety byla nařízena společně s mobilizací jednotek Novohradské brigády v rámci tajné mobilizace poplachových jednotek žluté a červené mobilizační skupiny dislokovaných na území Sborové oblasti IX (Brest nad Bugem).
3) Četa byla nově mobilizována Četou polního četnictva „Baranowicze“ na základě služeben četnictva v obcích Leśna, Nieśwież a Słonim.
4) Činnost ani datum zániku čety nejsou v mně dostupných zdrojích uvedeny. V sestavě Novohradské jezdecké brigády v rámci Jezdecké operační skupiny Anders (12.-27.09.1939) není v polských zdrojích uvedena.
5) V poli byly z čety vyčleňovány hlídky, které plnily úkoly samostatně v poměrně rozsáhlé oblasti. Proto není možné jednoznačně určit místo dislokace čety. Velitel čety se pravděpodobně přesunoval se štábem brigády.
6) (20.04.1904-DD.MM.RRRR). V seznamu důstojníků v záloze z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) je uveden jako podporučík jezdectva. Z důvodu svého bydliště na území jiné sborové oblasti mu nebyl včas doručen povolávací rozkaz a četa byla odeslána do místa určení bez svého velitele. Datum převzetí velení není ve zdrojích uvedeno. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mobilizacja marcowa 1939, Wojskowe Teki Archiwalne Tom II, Dokumenty i relacje, Warszawa 2012, str. 553
Sprawozdanie dowódcy žandarmerii MSWojsk. płk. Plato Bałabana z inspekcji zmobilizowanych jednostek żandarmerii, L.44/mob. Org. In: Mobilizacja marcowa 1939, Wojskowe Teki Archiwalne Tom II, Dokumenty i relacje, Warszawa 2012, str. 217-229.

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-ceta-polniho-cetnictva-c-9-1939-1939-t187789#545951Verze : 1
MOD
Reklama