Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 4, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 4th Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 4
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Dragounský pluk č. 14
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
01.02.1921-01.01.1936 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Klatovy, Staré jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-00.10.1925 Stluka Václav (plukovník jezdectva)
00.10.1925-00.09.1928 Kampf, Vladislav (podplukovník jezdectva)
00.09.1928-00.03.1929 Strohschneider, Vladislav (podplukovník jezdectva)
00.03.1929-00.07.1930 Kampf, Vladislav (plukovník jezdectva)
00.07.1930-13.11.1930 Dostál, Josef (podplukovník jezdectva)
13.11.1930-00.10.1935 Dostál, Josef (plukovník jezdectva)
00.10.1935-01.01.1936 Nedbal, Ladislav (plukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 1/4
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecká eskadrona 2/4
01.10.1920-01.07.1922 Jezdecká eskadrona 3/4
01.10.1920-01.07.1922 Jezdecká eskadrona 4/4
01.10.1920-01.07.1922 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 4
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 4
01.10.1920-01.03.1922 Technická eskadrona jezdeckého pluku 4
01.03.1922-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 4
01.07.1922-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 4
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/4 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 4
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 2
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
16.12.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk "Antonína Švehly"
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 4
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-4-velitelstvi-1920-1936-t85607#415329Verze : 2
MOD