Main Menu
User Menu

Jezdecká korouhev 4 [1945-1949]

4th Cavalry Guidon

     
Název:
Name:
Jezdecká korouhev 4
Originální název:
Original Name:
Jezdecká korouhev 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Vozatajský prapor 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1949 Jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.09.1948 Topoľčany, kasárny /
01.09.1948-01.10.1949 Nové Zámky, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1949-31.12.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Jezdecká eskadrona 4
01.10.1945-01.10.1947 Remontní eskadrona 4
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 12
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 14
01.10.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 15
01.11.1945-01.10.1949 Vozatajská eskadrona 13
01.10.1947-01.10.1949 Jezdecká eskadrona 1
01.10.1947-01.10.1949 Jezdecká eskadrona 2 /těžkých zbraní/
01.10.1947-01.10.1949 Remontní eskadrona 3

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.09.1948 VÚ 2271 Topoľčany
01.09.1948-01.10.1949 VÚ 2271 Nové Zámky
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Jezdecká korouhev 4), https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_26.htm
URL : https://www.valka.cz/Jezdecka-korouhev-4-1945-1949-t115918#401893Verze : 2
MOD