Main Menu
User Menu

Nové Zámky, kasárny

Nové Zámky, Barracks

     
Název:
Name:
Nové Zámky, kasárny
Originální název:
Original Name:
Kasárny Nové Zámky
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Husarské kasárny
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka
Obec:
Municipality:
Nové Zámky
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
47°58'57.10"N 18°09'53.20"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1893
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.06.1920-DD.10.1920
Velitelství dělostřelectva 10. divise
10th Division Artillery Command
DD.07.1920-DD.12.1920
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
01.10.1920-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 1/3
1st Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Jezdecký pluk 3
3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní eskadrona jezdeckého pluku 3
Replacement Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 3
Replacement Guidon of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 3
Remont Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.10.1920-DD.05.1922
Technická eskadrona jezdeckého pluku 3
Technical Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.03.1922-01.01.1936
I. korouhev jezdeckého pluku 3
1st Guidon of the 3rd Cavalry Regiment
DD.07.1922-15.09.1933
Cyklistická eskadrona 3
3rd Bicycle Squadron
01.05.1928-25.09.1938
Polní eskadrona 1/3
1st Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
15.09.1933-01.01.1936
Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 3
Auxiliary Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Dragounský pluk 3
3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
I. korouhev dragounského pluku 3
1st Guidon of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 3
Replacement Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 3
Replacement Guidon of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Pomocná eskadrona dragounského pluku 3
Auxilliary Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.01.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 3
Remont Squadron of the 3rd Dragoon Regiment
01.06.1945-25.06.1945
Protitankový oddíl 2
2nd Anti-Tank Division
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 41
41st Infantry Regiment
01.07.1945-01.10.1945
Pěší prapor III/41
3rd Infantry Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 41
Replacement Battalion of 41st Infantry Regiment
01.10.1945-DD.06.1946
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
DD.06.1946-DD.09.1946
Dělostřelecký oddíl II/6
2nd Artillery Battalion
DD.09.1946-25.08.1949
Dělostřelecký oddíl II/9
2nd Artillery Battalion
01.09.1948-01.10.1949
Jezdecká korouhev 4
4th Cavalry Guidon
01.10.1949-01.10.1950
Remontní rota 3
3rd Remont Company
01.10.1949-01.12.1950
Vozatajský prapor 4
4th Charioteer Battalion
01.10.1950-01.12.1950
Vozatajská rota 4
4th Charioteer Company
01.12.1950-01.01.1953
4. vozatajská rota
4th Charioteer Company
01.12.1950-01.10.1953
4. vozatajský prapor
4th Charioteer Battalion
01.01.1953-01.11.1954
2. vozatajská rota
2nd Charioteer Company
01.10.1956-17.08.1958
221. protitankový dělostřelecký pluk
221st Anti-Tank Artillery Regiment
01.09.1963-15.10.1968
73. silniční mostní prapor
73rd Road Bridge BattalionZánik:
Cancelled:
DD.MM.1991
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Nove-Zamky-kasarny-t179420#526884Verze : 0
MOD