Jednotky zvláštního určení - Jiří Dufek

Diskuse

     
Název knihy:
Name of the book:
Jednotky zvláštního určení. Z Prešova do Holešova 1957 - 1969 Special Purpose Units. From Presov to Holesov 1957 - 1969
Autor:
Author:
Dufek, Jiří a kol.
Místo vydaní:
Published in:
Holešov
Nakladatelství:
Publisher:
Klub výsadkový veteránů Holešov
Rok vydání:
Year of Publication:
2011
Počet stran :
Pages:
71
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
- -
Anotace:
Anotation:
Vzpomínky náčelníka štábu 7. výsadkového pluku zvlášního určení a příslušníků jednotky od vzniku jednotky v Prešově do rozpuštění během sovětské okupace v roce 1969. The memoirs of the chief of staff Jiří Dufek and the soldiers of the 7th Special Purpose Airborne Regiment from the origin in Prešov to the disbanding during Soviet occupation in 1969.
Recenze:
Review:
- -
URL : https://www.valka.cz/Jednotky-zvlastniho-urceni-Jiri-Dufek-t125646#426358 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více