Institut bydlení, infrastruktury a vybavení obrany [2010-RRRR]

Institute of Housing, Infrastructure and Equipment of the Defense
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
     
Název:
Name:
Institut bydlení, infrastruktury a vybavení obrany Institute of Housing, Infrastructure and Equipment of the Defense
Originální název:
Original Name:
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2010
Předchůdce:
Predecessor:
Institut bydlení ozbrojenýh sil
Správa infrastruktury a vybavení obrany
Institute for the Housing of the Armed Forces
Defense Infrastructure and Equipment Management
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.2010-DD.MM.RRRR Státní tajemník ministerstva obrany
01.10.2010-DD.MM.RRRR Secretary of State for Defense
Dislokace:
Deployed:
01.10.2010-DD.MM.RRRR Madrid, Nemocnice gen. Franca /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lozano Muñoz, Atilano ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.defensa.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es

URL : https://www.valka.cz/Institut-bydleni-infrastruktury-a-vybaveni-obrany-2010-RRRR-t238475#659428 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více