Main Menu
User Menu

Institut bydlení, infrastruktury a vybavení obrany [2010-RRRR]

Institute of Housing, Infrastructure and Equipment of the Defense

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)

     
Název:
Name:
Institut bydlení, infrastruktury a vybavení obrany
Originální název:
Original Name:
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2010
Předchůdce:
Predecessor:
Institut bydlení ozbrojenýh sil
Správa infrastruktury a vybavení obrany
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.10.2010-DD.MM.RRRR Státní tajemník ministerstva obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.2010-DD.MM.RRRR Madrid, Nemocnice gen. Franca /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lozano Muñoz, Atilano ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.2015-30.12.2017 Vojenská stavební služba

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.defensa.es
es.wikipedia.org
www.boe.es
www.boe.es

URL : https://www.valka.cz/Institut-bydleni-infrastruktury-a-vybaveni-obrany-2010-RRRR-t238475#659428Verze : 2
MOD