Main Menu
User Menu
Arjun - indický tank, patriaci do kategórie MBT.


TTD:Typ....................................................hlavní bojový tank
Osádka.............................................4


ROZMĚRY:
Délka korby(mm)...............................?
Délka s kanonem dopředu(mm)...........10 190
Maximální šířka(mm)...........................3 850
Šířka přes pásy(mm)...........................3 500
Maximální výška(mm)..........................?
Výška po věž(mm)...............................2 320
Světlost(mm).......................................500


HMOTNOST:
prázdná(kg).........................................?
Bojová(kg)...........................................kolem57 000


VÝZBROJ:
Kanon:-Typ/Ráže/Délka.........................Rh120 ? hl/120/?
---------Počet nábojů..............................?
---------Stabilizace..................................ve dvou rovinách
---------Odměr(°)...................................360
---------Náměr(°)....................................?
Spřažený kulomet-Typ/Ráže....................PK-T ?/7,62
----------------------Počet nábojů...............?
Protiletadlový kulomet-Typ/Ráže..............NVST ?/12,7
---------------------------Počet nábojů.........?
Zadýmovací granátomet...........................2x9


PODVOZEK:
Zavěšení.................................................hydropneumatické


POHON A VÝKONY:
Motor-Typ...............................................MTU 838 Ka 501
--------Výkon(kW) při otáčkách(ot/min).....1 040/?
Převodovka-Typ......................................Renk RK304-I,automatická
---------------Počet stupňů-vpřed/vzad.......4/2?
Palivo/Zásoba paliva(l).............................nafta/1 610
Měrný hmotný výkon(kW/t).......................18,2
Měrný tlak na povrch(kg/cm.2)..................0,84
Rychlost-maximální(km/h).........................70 - 72
-----------v terénu(km/h)...........................kolem 40
Dojezd na komunikaci(km)........................asi450
Maximální stoupání(%)................................60
Maximální náklon(%)...................................30
Překročitelnost-šíře zákopu(m)....................2,4-3
Výstupnost-výška kolmé stěny(m)...............0,9
Brodivost bez přípravy(m)...........................1,4


OCHRANA:
Protipožární zařízení....................................automatické
Filtroventilační zařízení................................ano


PANCÉŘOVÁNÍ:
Korba-Čelo typ/max. tloušťka(mm)..............kompozitní Kanchan/?
--------Boky typ/max. tloušťka(mm).............ocel?+ochrané kryty pásů/?
--------Záď typ/max. tloušťka(mm)...............ocel/?
--------Dno typ/max. tloušťka(mm)...............ocel/?
Věž----Čelo typ/max. tloušťka(mm)..............kompozitní Kanchan/?
--------Boky typ/max. tloušťka(mm)..............kompozitní Kanchan/?
--------Záď typ/max. tloušťka(mm)...............ocel/?
--------Strop typ/max. tloušťka(mm).............ocel/?


SYSTÉM ŘÍZENÍ PALBY:
Balistický počítač........................................ano, digitální
Zaměřovače-střelec....................................noční/denní,termokamera
---------------velitel.....................................stabilizovaný panoramatický
Dálkoměr..................................................laserový (dosah 10 000m)
Zařízení řidiče............................................pasivní noktovizor
Elektrický systém.......................................?


OSTATNÍ INFORMACE:
Výrobce................................Avaldi Company, Madras, Indie
Zahájení vývoje.........................................1972
Prototyp....................................................1985
Rok zavedení do výzbroje...........................1993
Rok vyřazení z výzbroje..............................?
Ve výzbroji armád.................Indie(28 prototypů+přes 100ks,plánováno 1000-1500ks)
Cena(US$).................................................asi 2,8 mil.(1997)


Veškeré údaje převzaty z webu MODERNÍ TANKY https://mainbattletanks.czweb.org/Tanky/arjun.htm
URL : https://www.valka.cz/IND-Arjun-t11040#183117Verze : 0
India plánuje do konca roku 2020 vyrobiť 1000 licenčných tankov T-90S Bhishma. Celkom plánuje Indická armáda mať 21 plukov vyzbrojených tankami T-90S a 40 plukov vyzbrojených modernizovanými T-72M1 Ajeya - spolu okolo 3800 tankov. Zo zoznamu sa definitívne vytratil domáci tank Arjun, ktorý ani po troch desaťročiach vývoja nevykazoval pri testoch dostatočnú spoľahlivosť. 35 doteraz vyrobených strojov skončí vo výcvikových jednotkách.Zdroj: časopis MO SR Obrana č. 12/2006, ISBN neuvedené.
URL : https://www.valka.cz/IND-Arjun-t11040#192451Verze : 0
MOD
Fotografia tanku Arjun na www.globalsecurity.org (a wikipedii)


URL : https://www.valka.cz/IND-Arjun-t11040#192453Verze : 0
MOD
Aj napriek informácii z roku 2006 publikovanej v mojom predchádzajúcom príspevku (na základe časopisu Ministerstva obrany SR Obrana) to dnes vyzerá, že sériová výroba tankov Arjun sa nakoniec rozbehla a v máji 2009 (05/2009) bol konečne prezbrojený jeden tankový pluk indických pozemných síl na tanky Arjun. Prezbrojenie (výstavba?) bola zakončená dodávkou posledného z troch výrobných sérii, z ktorých každá bola tvorená 16 tankami Arjun s vylepšeným systémom riadenia paľby. Celkom má pluk 45 tankov Arjun, pričom až do októbra 2009 bude cvičiť, aby došlo k zladeniu obslúh. Následne je plánované porovnávacie cvičenie s jednotkami vyzbrojenými tankami T-90S a licenčne vyrábanými T-90S Bhishma Do marca roku 2010 (03/2010), keď skončí dodávka posledných objednaných 124 tankov z roku 2000 by mal byť na tanky Arjun prezbrojený aj druhý (a asi posledný) pluk - ten by mal mať vo výzbroji celkom 62 tankov Arjun.

Prehľad výroby tankov Arjun:
1974 - začiatok vývoja
1983-1990 - vyrobených 12 prototypov, použitých na skúšky
1990-1995 - vyrobených 15 predsériových strojov, pokračovabie v skúškach
1997 - objednávka 15 ks tankov na vykonanie vojskových skúšok, ktoré nedopadli práve uspokojivo (nízka presnosť streľby, poruchovosť pohonnej jednotky, ktorá pri teplotách nad 50°C kolabovala, nízka rýchlosť v teréne, nedostatočné hydropneumatické pérovanie a ďalšie)
2000-2010 - po odstránení nedostatkov objednávka a následná dodávka 124 ks sériových tankov a vyzbrojenie 2 tankových plukov.


Zdroj: ATM č. 07/2009, ISSN-1802-4823
ia.rediff.com
www.army-guide.com
URL : https://www.valka.cz/IND-Arjun-t11040#318397Verze : 1
MOD