Main Menu
User Menu

II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 302, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 2nd Heavy Artillery Battalion /Motorised/ of the 302nd Regiment

     
Název:
Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 302
Originální název:
Original Name:
II. těžký dělostřelecký oddíl /motorisovaný/ pluku 302
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 446 - Mobilisovaný útvar 446-B-6
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1938-DD.10.1938 Skupina těžkého dělostřelectva 2, velitelství
Dislokace:
Deployed:
26.09.1938-DD.10.1938 Olomouc, Kasárny Juraje Jánošíka /

Velitel:
Commander:
26.09.1938-DD.10.1938 Heider, Karel (major dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno BOROVICE (26.09.1938-08.10.1938)
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. - Šrámek, P.: Dělostřelectvo čs. armády v době vyvrcholení mnichovské krize. Historie a vojenství 59, 2010, č. 1, s. 46-55.
URL : https://www.valka.cz/II-tezky-delostrelecky-oddil-motorisovany-pluku-302-velitelstvi-1938-1938-t213037#599063Verze : 9
MOD