Main Menu
User Menu

Hordt, Bohdan

Bohdan Hordt (1861-1921)


generál pěchoty ve výslužbě (1. srpen 1919)
generál III. hodnostní třídy ve výslužbě (1. říjen 1919)


Informace o službě v rakousko-uherské armádě naleznete zde.
URL : https://www.valka.cz/Hordt-Bohdan-t60462#218005Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Hordt-Bohdan-t60462#218006Verze : 0
MOD