Main Menu
User Menu

Hikita, Kensaku

Kensaku Hikita / 引田乾作

     
Příjmení:
Surname:
Hikita
Jméno:
Given Name:
Kensaku
Jméno v originále:
Original Name:
引田乾作 / ひきた・けんさく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.10.1871 Edo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 20. divize
velitel: Pevnost Shimonoseki
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/引田乾作
URL : https://www.valka.cz/Hikita-Kensaku-t181152#531328Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hikita
Jméno:
Given Name:
Kensaku
Jméno v originále:
Original Name:
引田乾作 / ひきた・けんさく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.07.1894 Vojenská akadémia
27.12.1898-28.11.1901 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.09.1894 podporučík
25.10.1897 poručík
27.11.1901 kapitán
18.07.1905 major
30.11.1910 podplukovník
15.02.1915 plukovník
01.11.1918 generálmajor
06.08.1923 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
06.08.1917-01.11.1918 Velitel : 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
06.08.1923-20.08.1924 Velitel : Pevnost Shimonoseki
20.08.1924-26.07.1927 Velitel : 20. divize

Ručně vyplněné položky:
25.09.1894-24.01.1898 1. gardový peší pluk
24.01.1898-02.02.1898 Adjutant ? praporu 1. gardový peší pluk
02.02.1898-28.12.1898 Adjutant Imperiálnej gardy
28.12.1898-DD.MM.RRRR pridelený k 1. gardový peší pluk
15.11.1902-24.02.1904 pridelený k Kancelárii vojenskej služby Ministertva vojny
25.06.1903-24.02.1904 ? Sekcia Kancelárie vojenskej služby Ministertva vojny
31.07.1903-DD.MM.RRRR Adjutant gen. Yamagata Aritomo
24.02.1904-18.09.1905 štábny dôstojník 1. armáda
30.11.1906-DD.MM.RRRR vojenský dôstojník v Nemecku (vojenský výskum)
24.03.1910-16.05.1910 pridelený k 11. pešiemu pluku
16.06.1910-30.11.1910 velitel ? praporu 71. peší pluk
30.11.1910-24.02.1913 pridelený k Generálnemu štábu
09.03.1911-24.02.1913 inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
24.02.1913-22.08.1913 zástupca náčelníka Kancelárie mobilizácie Generálneho štábu
14.03.1913-24.12.1913 poradca, Vojenská technická rada
15.02.1915-06.08.1917 velitel 72. pešieho pluku
06.08.1917-01.11.1918 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.11.1918-10.08.1920 velitel Pechotnej obrany Qingdao
10.08.1920-15.12.1922 náčelník štábu Obrannej armády Qingdao
15.12.1922-06.08.1923 pridelený k veleniu 1. divízie
06.08.1923-20.08.1924 velitel pevnosti Shimonoseki
20.08.1924-26.07.1927 velitel 20. divízie
01.09.1927-DD.MM.RRRR Reserva
Vyznamenání:
Awards:

01.04.1906

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

07.11.1915

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

01.11.1920

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.11.1926

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/引田乾作
URL : https://www.valka.cz/Hikita-Kensaku-t181152#531354Verze : 2
MOD