Main Menu
User Menu

Haužvic, Čeněk

     
Příjmení:
Surname:
Haužvic
Jméno:
Given Name:
Čeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Čeněk Haužvic
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.04.1882 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hauzvic-Cenek-t101676#367446Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Haužvic
Jméno:
Given Name:
Čeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Čeněk Haužvic
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1892-DD.06.1896 Státní reálka, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1896-DD.08.1900 Kadetní škola pěchoty, Budapest
DD.09.1905-DD.11.1907 Válečná škola, Wien
DD.04.1924-DD.11.1924 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
DD.10.1930-DD.12.1930 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1900 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 seník rakousko-uherské branné moci
01.02.1917 major rakousko-uherské branné moci
12.11.1918 major generálního štábu
01.11.1919 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
11.01.1934 divisní generál
01.12.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-01.11.1919 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
01.11.1919-29.12.1922 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
29.12.1922-00.12.1923 Velitel : 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
DD.12.1923-DD.12.1923 Velitel : Pěší pluk 38
DD.12.1923-DD.10.1925 Velitel : Pěší pluk 38
27.09.1924-04.05.1928 Velitel : 4. pěší brigáda
04.05.1928-06.11.1929 Velitel : 4. pěší brigáda
03.03.1930-03.07.1931 Velitel : 4. pěší brigáda
28.08.1931-15.10.1932 Velitel : 4. pěší brigáda
08.10.1932-11.01.1934 Velitel : 5. divise
11.01.1934-01.11.1935 Velitel : 5. divise
25.09.1938-02.10.1938 Velitel : Velitelství "M-střed"

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1896-DD.08.1900 vojenské studium, Budapest
DD.08.1900-DD.09.1905 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 96, Rjeka a Karlovac
DD.09.1905-DD.11.1907 vojenské studium, Wien
DD.11.1907-DD.05.1908 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 22, Cattaro
DD.05.1908-DD.11.1908 praporní pobočník Pěšího pluku č. 22, Cattaro
DD.11.1908-DD.12.1909 důstojník štábu I. sboru, Kraków
DD.12.1909-DD.02.1914 důstojník štábu IX. sboru, Litoměřice
DD.02.1914-DD.05.1915 přednosta oddělení štábu Pěší divise č. 1, Sarajevo a balkánské válčiště
DD.05.1915-DD.06.1915 důstojník štábu XV. sboru, italské válčiště
DD.06.1915-DD.05.1916 zástupce náčelníka štábu Pěší divise č. 1, italské válčiště
DD.05.1916-DD.11.1918 přednosta oddělení štábu vojenské vlády v Polsku, Lublin
DD.11.1918-DD.12.1918 přednosta oddělení Vrchního velitelství československého vojska, Praha
DD.12.1918-DD.10.1919 přednosta oddělení štábu zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.10.1919-DD.12.1923 přednosta 2. oddělení /zpravodajského/ hlavního štábu, Praha
DD.12.1923-DD.04.1924 velitel Pěšího pluku 38, Beroun
DD.04.1924-DD.11.1924 vojenské studium, Praha
DD.11.1924-DD.10.1925 zástupce velitele Pěší brigády 4, Cheb
DD.10.1925-DD.10.1932 velitel Pěší brigády 4, Cheb
DD.10.1932-DD.11.1935 velitel Divise 5, České Budějovice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství "M-střed", branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1921

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hauzvic-Cenek-t101676#381790Verze : 0
MOD